Kriminálpszichiátria — elméleti háttér és gyakorlati hasznosítás

doi: 10.32577/mr.2020.3.7

Absztrakt

Pszichiátriai ismeretekre a rendészet már régóta hagyatkozik, a kriminálpszichiátria azonban mint új tudományág csak mostanában van megszületőben. Ebben a tanulmányban amellett érvelünk, hogy a rendőröknek rendelkezniük kell ismeretekkel ezen a téren – nem azért, hogy pszichiáterré váljanak, hanem hogy jobban végezzék munkájukat. Ezt az indokolja, hogy a mentális zavarok nagyon gyakoriak a bűnelkövetők körében, amit a tanulmányba foglalt saját kutatási eredményeink is bizonyítanak. Az alapfogalmak tisztázása után áttekintjük (helyszűke miatt csak nagyon vázlatosan) azokat a rendészeti területeket, amelyekben a pszichiátriai ismeretek segítségére lehetnének a rendőrnek, kihangsúlyozva azt, hogy eddigi oktatási tapasztalataink szerint a rendészeti hallgatók fogékonyak az ilyen ismeretek iránt. A rendőrök kriminálpszichiátriai ismeretei természetesen nem válthatják ki a pszichiáterek munkáját – ez nem is lenne lehetséges –, de professzionálisabbá tehetik a rendőri munkát.

Kulcsszavak:

pszichiátria mentális zavar fiatalkorú bűnelkövetők rendészettudomány professzionalizmus