A modern rendészet

A rendészettudomány hazai kísérletei

doi: 10.32577/mr.2020.3.6

Absztrakt

Ahhoz, hogy a rendészet – ne csak egyes elemeiben, hanem teljes szintézisében – kutatható legyen, az időknek meg kellett érniük. 1989–1990 ilyen termékeny időknek mutatkoztak. A korszak jellemzéséhez két fogalom kínálkozik: szabadság és humánum. Ezek az alkotmányos jogállam erkölcsi fundamentumai. Jelen tanulmány az elmúlt 30 esztendő azon kutatási kísérleteit tekinti át, amelyekről szerzőik azt gondolták, hogy azok csak egy új stúdium, a rendészettudomány kínálta lehetőségek kiaknázásával járhatnak sikerrel.

Kulcsszavak:

jogállam hatalommegosztás emberi jogok közrend közbiztonság rendészet rendőrség rendészeti rendszer rendészeti szervezet rendészeti szolgálat törvényesség eredményesség