A helyi önkormányzatok felelőssége a települések közbiztonságának megteremtésében

doi: 10.32577/mr.2020.3.4

Absztrakt

Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a helyi közbiztonság megteremtésében ritkán felmerülő, meglehetősen elhanyagolt téma hazánkban. A témában leginkább érintettek, az önkormányzati vezetők és képviselők nem rendelkeznek átfogó ismeretanyaggal, és talán emiatt a felmerülő helyzetek megoldását gyakran igyekeznek a rendőrség irányába tolni. Az új önkormányzati törvény (Mötv.) érdemben megnyitotta a lehetőséget az önkormányzati rendészeti szervek létrehozatala előtt. Időszerű volt tehát felmérni azt, hogy miként értékelik a felelősségüket az önkormányzatok a helyi rendészet vonatkozásában az új szabályozás tükrében, éltek-e a jogalkotó által felkínált szervezetalakítási lehetőséggel, illetve mennyire koherens a meglévő szabályozás az önkormányzati rendészetek hatékony működéséhez. A tanulmányban releváns kutatási eredményeken keresztül kaphatunk bepillantást a helyi rendészetbe.

Kulcsszavak:

önkormányzat helyi közbiztonság együttműködés önkormányzati rendészet rendészet