Képzés és tanulmányi szerződés a rendvédelmi szerveknél

doi: 10.32577/mr.2020.4.9

Absztrakt

A szerző a jelen tanulmányában a rendészeti szervek tagjai számára rendelkezésre álló képzési formákat mutatja be. Ismerteti a tanulmányi szerződés legfontosabb jellegzetességeit, a képzési formák főbb típusait, az egyes képzéstípusokhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Rámutat a képzéssel kapcsolatos problémákra és az állomány tagja által vállalt képzés nem teljesítésének vagy nem megfelelő teljesítésének jogkövetkezményeire.

Kulcsszavak:

tanulmányi szerződés megtérítési kötelezettség továbbképzés munkaidő-kedvezmény képzésre kötelezés