A reintegrációs tisztek rendészeti képzésének fejlődési íve

doi: 10.32577/mr.2020.4.4

Absztrakt

A szolgálati beosztásokhoz kapcsolódó képzésnek a szakmai szocializáció több területén kiemelt szerepe van. Az egyén számára ideálisnak mondható képzés alapozza meg leginkább a törvényes szolgálatellátáshoz szükséges szakmai magabiztosságot, kezdeményezőkészséget, kreativitást, felelősségtudatot, az önálló mérlegelési körben való döntést és támogathatja a szervezeti lojalitás kialakulását és elmélyülését. A reintegrációs tisztek esetében fokozott jelentőséggel bírnak a képzés minőségi mutatói. Dolgozatomban, a jelenlegi rendszer ismertetését megelőzően vizsgálom meg a képzési rendszer elmúlt évtizedeit.

Kulcsszavak:

reintegrációs tisztek képzési rendszer Büntetés-végrehajtási Szervezet börtön