Prostitúció mint munkavégzés megítélése. Vélemények a résztvevők szemével

doi: 10.32577/mr.2020.4.7

Absztrakt

A tanulmány egy olyan tavalyi évben készült és eredményeit idén összesítő alapkutatás konklúzióit mutatja be, amely a magyarországi prostitúció jogi-, és társadalmi helyzetét az abban résztvevő személyek megélt valóságán keresztül szemlélteti. Végre teljes képet kaphatunk a tekintetben, hogy a prostitúcióval foglalkozó személyek mindennapjaikat hogyan élik, a jelenlegi szabályozás életükre, és munkakörnyezetükre milyen hatást gyakorol, munkájuk során milyen visszaélésekkel kell szembesülniük. A tanulmány középpontjában a prostitúció, mint munkavégzés áll. Mindezt kvantitatív módszerekkel végzett kutatás keretében vizsgálom.

Kulcsszavak:

prostitúció kvantitatív kutatás jogi szabályozás munkavégzés társadalom