Környezetbiztonsági kockázatok csökkentése – árvízi elöntési területek kiterjedésének valós idejű előrejelzése – a Rába-vízgyűjtő magyarországi szakaszán

Absztrakt

Magyarország környezetbiztonsági kockázatai között első helyen szerepel az árvízi – és általában a vizek káros többletéből és hiányából fakadó – veszélyeztetettség. Közleményemben a Rába folyó völgyének környezetbiztonsági kérdéseivel foglalkozom,
aminek aktualitását egy jelenleg futó határon átnyúló hidrológiai, árvízvédelmi fejlesztési projekt adja, amelynek keretében a folyó magyarországi szakaszán valós idejű előrejelzéssel kívánják a völgyi elöntések kiterjedését meghatározni. Ennek térképes és numerikus publikálásával támogatható a katasztrófavédelmi veszélyhelyzeti tervezés és a védelmi intézkedések – nyílt ártéri települések védelme, eseti közlekedési korlátozások, általános árvízvédelmi intézkedések – megtétele a Rába mentén.

Kulcsszavak:

Rába Raab Flood 4cast árvíz hidrológiai előrejelzés hidrodinamikai modell

Hogyan kell idézni

Kerék, G. (2020). Környezetbiztonsági kockázatok csökkentése – árvízi elöntési területek kiterjedésének valós idejű előrejelzése – a Rába-vízgyűjtő magyarországi szakaszán. Hadmérnök, 14(4), 113–125. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/937