A Kiskörei Vízlépcső mint kritikusinfrastruktúra-elem rekonstrukciójának környezetbiztonsági kockázatai

Absztrakt

A cikk a Kiskörei Duzzasztómű csaknem fél évszázados üzemelése, fenntartása során szerzett tapasztalatok és a jogszabályok mentén értékeli a létesítmény üzemelésének, karbantartásának, revíziójának és rekonstrukciójának környezetbiztonsági kockázatait. A szerző kitér a tervezéskori, létesítéskori elképzelésekre, állapotokra, majd az azt követő első tapasztalatok alapján átgondolt revíziós rendre. Elemzi a revíziós rend megszakadásából eredő kockázati tényezőket, kitér a létesítmény  létfontosságú rendszerelemmé történő minősítésére, valamint ennek következményeire. Végül számba veszi a nagyműtárgy rekonstrukciójának lehetséges környezetbiztonsági kockázatait, az elkerülésük érdekében tett lépéseket, intézkedéseket.

Kulcsszavak:

vízgazdálkodási nagylétesítmény kritikus infrastruktúra revízió rekonstrukció környezetbiztonság

Hogyan kell idézni

Katona, G. (2020). A Kiskörei Vízlépcső mint kritikusinfrastruktúra-elem rekonstrukciójának környezetbiztonsági kockázatai. Hadmérnök, 14(4), 99–112. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/936