Az út és úthálózatok értékelése a hadszíntéri logisztikai felderítés végrehajtásakor

Absztrakt

A cikk áttekintést ad azokról a feladatokról, amelyek a hadszíntéri logisztikai felderítéshez kapcsolódóan fontosak lehetnek az utak és úthálózatok értékelésekor. Az általános katonai felderítéshez kapcsolódó információgyűjtő folyamatok bemutatását
követően a szerző meghatározza a hadszíntéri logisztikai felderítéshez tartozó feladatokat, amelyek részét képezhetik egy műveleti összekötő- és felderítőcsoport tevékenységének. A logisztikai felderítést végző csoportok tevékenységét vizsgálva
a cikkben megfogalmazódik, hogy a csoportok részfeladatai jelenleg nincsenek kidolgozva és célszerű egy szempontrendszert összeállítani, amely segítséget jelenthet a felderítések végrehajtásakor. Az utak és úthálózatok felderítése, értékelése csak az egyik részfeladat, amelyet végre kell hajtani a felderítőcsoportoknak, mégis meghatározott jelentőséggel bír, mivel az erők, eszközök és anyagok szállítása, mozgatása csak felvonulási, utánpótlási útvonalak kijelölésével tervezhető. A cikk tartalmaz egy, az utakra és úthálózatokra vonatkozó szemrevételezésiszempontlistát, amelyet alkalmazni lehet a logisztikai felderítés végrehajtásakor.

Kulcsszavak:

Műveleti Összekötő és Felderítő Csoport logisztikai támogatás információ logisztikai felderítés út és úthálózatok értékelése közutak szemrevételezése

Hogyan kell idézni

Szajkó, G. (2020). Az út és úthálózatok értékelése a hadszíntéri logisztikai felderítés végrehajtásakor. Hadmérnök, 14(4), 61–77. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/934