Nanoméretű réz(II)-oxid kerámiarészecskékkel erősített kenőolaj tribológiai vizsgálata

doi: 10.32567/hm.2020.3.4

Absztrakt

A mai korszerű járművek kenését ellátó kenőanyagok terhelése változatos és relatív magas. A környezetvédelmi és energiafelhasználási szabályozások megkövetelik a járművek és a bennük található kenőanyagok fejlesztését, az alacsonyabb emisszió, alacsonyabb fogyasztás és ritkább karbantartás érdekében. Acélok elérése érdekében különböző mérnöki megoldásokat alkalmaznak (például felületi bevonatok), ése megoldásoknak minden esetben egymással kompatibilisnek kell lenniük. Jelen tanulmány egy nanoméretű réz(II)-oxid (CuO) kerámiaanyag kenőolaj-adalékként való vizsgálatának folyamatát és az eredményekből megállapítható következtetéseket ismerteti. A vizsgálatokat a győri Széchenyi István Egyetem, illetve a debreceni Atommagkutató Intézet berendezéseivel végeztük el. A tanulmány a „Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen” című (azonosító szám: EFOP-3.6.1-16-2016-00017) projekt keretében készült.

Kulcsszavak:

kenőolaj-adalék tribológia réz(II)- oxid tribométer

Hogyan kell idézni

Tóth , Álmos D., & Fodor, T. . (2021). Nanoméretű réz(II)-oxid kerámiarészecskékkel erősített kenőolaj tribológiai vizsgálata. Hadmérnök, 15(3), 75–92. https://doi.org/10.32567/hm.2020.3.4