Településeken kívül eső lakott ingatlanok tűzoltói beavatkozásainak sajátosságai egy konkrét eset elemzésével

doi: 10.32567/hm.2020.2.6

Absztrakt

Számos esetben kell lakott belterületen kívüli ingatlanoknál beavatkozni a tűzoltó erőknek, gyakran nehéz körülmények között. Látható, hogy tartósan növekszik a külterületeken életvitelszerűen élő lakosság száma, mind népszerűbb a tanyaszerű elszigeteltség igénye, de a városokból a természet közelébe költözés (Wildland-urban Interface megközelítés) is egyre inkább teret hódít. Jelen cikkben vizsgáltak alapján nem a klasszikus mezőgazdasági területek, hanem a tanyákon és egyéb lakott külterületen életvitelszerűen tartózkodó embereket érintő tűzvédelem növelése a cél. Immár egész évben számolnunk kell az ilyen területen fekvő építmények lakáscélú újrahasznosításával és így a kárelhárításban részt vevő szervezeteket érintő nehezebb kárfelszámoló tevékenységgel. Ezek adott esetben rendhagyó vezetői gondolkodást és speciális tűzoltótechnikai felszereléseket, nagy létszámú tűzoltó erőt igényelnek, és időben elhúzódhatnak.

Kulcsszavak:

külterület tűzoltóság beavatkozás város-természet kapcsolat

Hogyan kell idézni

Bányai, T., & Pántya, P. (2020). Településeken kívül eső lakott ingatlanok tűzoltói beavatkozásainak sajátosságai egy konkrét eset elemzésével. Hadmérnök, 15(2), 79–91. https://doi.org/10.32567/hm.2020.2.6