A pilóta nélküli légi járművek alkalmazhatósága a vasút- és közúthálózatok logisztikai felderítésében – 2. rész

doi: 10.32567/hm.2023.2.2

Absztrakt

A béketámogató műveletek logisztikai támogatásának tervezési, szervezési folyamatainál fontos szerepet töltenek be a hadszíntér felderítéséből származó információk. A logisztikai felderítés magába foglalhatja a logisztikai támogatás szempontjából fontos körletekről, objektumokról, létesítményekről, közlekedési hálózatokról szóló információk feltérképezését és a megszerzett adatok rendszerezését. Ezek közül kiemelhetők a közlekedési hálózatok értékeléséből származó adatok, amelyek meghatározó jelentőségűek az erők mozgatásának, átcsoportosításának tervezésekor és végrehajtásakor. A közlekedési hálózatokat figyelembe véve a közúti és a vasúti infrastrukturális elemek főként az erők szárazföldön történő szállításakor válnak fontos tényezővé, amikor nagy létszámú személyi állományt és eszközt szükséges mozgatni. A hozzájuk kapcsolódó információk gyűjtésére többféle módszer áll rendelkezésre, a pilóta nélküli légi járművek alkalmazása csak az egyik ilyen lehetőség, mégis fontos lehet a logisztikai felderítést végző személyek vagy csoportok számára, mivel segítségével elérhetővé válhat az út- és vasúthálózatok helyszíni szemrevételezésének gyorsabb és pontosabb végrehajtása. Napjainkban a pilóta nélküli légi járművek típusai és felhasználásuk lehetőségei széles spektrumot ölelnek fel. Ezeket célszerű megvizsgálni és elemezni: mely eszközök lehetnek alkalmasak logisztikai felderítés végrehajtására. A tanulmányban a szerzők célja, hogy – a teljességre törekvés igénye nélkül – bemutassák (csoportosítások alapján) a pilóta nélküli légijármű-típusokat, majd elemezzék gyakorlati tapasztalatok alapján a logisztikai felderítéshez kapcsolódó alkalmazhatóságukat.

Kulcsszavak:

logisztikai felderítés pilóta nélküli légi járművek vasút- és úthálózatok szemrevételezés béketámogató műveletek logisztikai támogatás

Hogyan kell idézni

Szajkó, G., Németh, A., & Szatmári, B. (2023). A pilóta nélküli légi járművek alkalmazhatósága a vasút- és közúthálózatok logisztikai felderítésében – 2. rész. Hadmérnök, 18(2), 31–56. https://doi.org/10.32567/hm.2023.2.2

Hivatkozások

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2001): Az országos közforgalmi vasutak pályatervezési szabályzata. Budapest. Online: https://docplayer.hu/105930546-Az-orszagos-kozforgalmu-vasutak-palyatervezesi-szabalyzata.html

Duplitec Kft. (2017): DJI Phantom 4 Pro/Pro+ felhasználói kézikönyv. Online: https://www.duplitec.hu/manuals/dji/phantom/dji-phantom4pro-manuals.pdf

Ember István – Kovács Zoltán (2022): Mini drónok lehetséges alkalmazása tűzszerész műveletekben. Haditechnika, 56(2), 18–23. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.2.04

Envirosense [é. n.]: Légi felmérések elvégzése LIDAR technológiával. Online: https://envirosense.hu/2021/04/27/egyedi-felmeresek-elvegzese-lidar-technologiaval/

Global Hawk. Online: https://kstatelibraries.pressbooks.pub/counterunmannedaircraft/chapter/chapter-5-surveillance-and-reconnaissance-mumm/

Haig Zsolt et al. (2014): Elektronikai hadviselés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=&sobj=9276&source=webvd&cgimime=application%2Fpdf%0D%0A

Insitu (2022): TacitView Media Exploitation Tool. Online: https://www.insitu.com/wp-content/uploads/2021/09/TacitView_ProductCard_DU091021.pdf

Lesiak, Piotr (2020): Inspection and Maintenance of Railway Infrastructure with the Use of Unmanned Aerial Vehicles. Problemy Kolejnictwa, 188, 115–127. Online: https://doi.org/10.36137/1883E

Magyar Állami Vasutak (2021): Tata Állomási Végrehajtási Utasítás. 5. számú módosítás.

Magyar Útügyi Társaság (2017): Közutak tervezése. Online: https://ume.kozut.hu/dokumentum/150

Németh András (2018a): Technical Dimensions of the Development of Unmanned Aerial Systems and Their Impact on Public Service Uses. AARMS, 17(3), 149–163. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/aarms/article/view/1073/395

Németh András (2018b): UAV-k alkalmazása a közfeladatok ellátása során II. Hadmérnök, 13(3), 68–86. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2018.3.10

Németh András – Bacsa Balázs – Németh Szabolcs (2011): Légi sugárfelderítő konténer mérési eredményeinek továbbítása Kongsberg többfunkciós rádiók segítségével. I. rész. Haditechnika, 45(1), 10–14. Online: http://real-j.mtak.hu/11404/1/Haditechnika%202011_1_teljes_red.pdf

Németh András – Pápics Patrik: Mini UAV-rajok alkalmazásának lehetőségei, különös tekintettel a katonai célú igénybevételre. II. rész. Haditechnika, 53(6), 2–6. Online: https://doi.org/10.23713/HT.53.6.01

Palik Mátyás (2013): Pilóta nélküli légijárművek katonai alkalmazása. In Palik Mátyás (szerk.): Pilóta nélküli repülés profiknak és amatőröknek. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 281–298.

Pusztai Zoltán – Hajder Levente (2019): Affin transzformációt becslő eljárások kvantitatív kiértékelése drónfelvételek által. In KÉPAF 2019: Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának 12. országos konferenciája. Online: https://eprints.sztaki.hu/9695/1/Pusztai_1_30762027_ny.pdf

USAF official site [é. n.]: RQ-4 Global Hawk USAF Fact Sheet. Online: https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104516/rq-4-global-hawk/

Szajkó Gyula (2019): Az út és úthálózatok értékelése a hadszíntéri logisztikai felderítés végrehajtásakor. Hadmérnök, 14(4), 61–77. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.4.4

Szajkó Gyula – Lévai Zsolt (2021): A vasúthálózatok értékelése a hadszíntéri logisztikai felderítés végrehajtásakor. Hadtudományi Szemle, 14(1), 27–52. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2021.1.3

Szloszjár Balázs (2017): A dandárképesség jövője – Mennyiség vagy Minőség? Honvédségi Szemle, 27(5), 26–45. Online:https://honvedelem.hu/files/files/65171/hsz_2017_5_beliv_026_045.pdf

United States Air Force Scientific Advisory Board (2011): Operating Next-Generation Remotely Piloted Aircraft for Irregular Warfare. SAB-TR-10-03. Online: https://info.publicintelligence.net/USAF-RemoteIrregularWarfare.pdf

Végéhez ért az ötéves Skylark beszerzési projekt, a KFOR-banis bizonyít az új típus. Honvédelem, 2022. december 13. Online: https://honvedelem.hu/hirek/vegehezert-az-oteves-skylark-beszerzesi-projekt-a-kfor-ban-is-bizonyit-az-uj-tipus.html