Comparison of Water Balance Results for Different Operating Conditions of the Ráckeve–Soroksár Danube with Particular Reference to Infiltration

doi: 10.32567/hm.2023.2.6

Absztrakt

The operation of the Ráckeve–Soroksár Danube (RSD) is a complex task for water engineers, as its multiple uses means that there are many different types of water demand in the system. For the economic sustainability of the operation, it is important to know the exact water balance of the RSD, as it is not always the same amount of water that needs to be supplied into the system during low water periods. In this article, the water balances of four operating conditions are analysed and compared, with a special focus on the amount of infiltration. This document also provides a solution for the infiltration amount that should be included in water balance calculations.

Kulcsszavak:

water balance infiltration Danube operation RSD

Hogyan kell idézni

Márton, A. (2023). Comparison of Water Balance Results for Different Operating Conditions of the Ráckeve–Soroksár Danube with Particular Reference to Infiltration. Hadmérnök, 18(2), 93–107. https://doi.org/10.32567/hm.2023.2.6

Hivatkozások

CORREL function (s. a.). Online: https://support.microsoft.com/en-us/office/correlfunction-995dcef7-0c0a-4bed-a3fb-239d7b68ca92

Györe, Károly (2018): A Ráckevei (Soroksári)-Duna hal együttesének vizsgálata (különös figyelemmel a Dél Pesti Szennyvíztisztító hatásaira). Budapest. Online: https://www.rdhsz.hu/index.php/tevekenysegeink/tudomanyos-es-ismeretterjeszto-muvek/category/

-ismeretterjeszto-cikkek?download=2041:allomanyfelmeres-2018-szakertoi

Koris, Kálmán – Kontur, István – Winter, János (1993): Hidrológiai számítások. Budapest: Akadémiai Kiadó. Online: https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKonyvek_121/?pg=0&layout=s

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Adattári Osztály (2022): A Velencei-tó 2021. évi vízmérlege. Székesfehérvár. Online: https://vpf.vizugy.hu/reg/kdtvizig/doc/Velencei-to%20vizmerleg%202021.pdf

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (2021): „A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció.” A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megvalósítása. Projektinformációk. Online: http://rsd.ovf.hu/

Kravinszkaja, Gabriella (2022): A Balaton és a Tórészek Havi Vízháztartási Jellemzőinek Meghatározása. Siófok: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége. Online: https://vpf.vizugy.hu/reg/kdtvizig/doc/Balaton,%202021%20evi%20vizmerleg.pdf

KSZI Kft. (2013): Csepel–Halásztelek Drinking Water Basin Safety Plan. Budapest.

Országos Vízügyi Főigazgatóság (2015): A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. Vízgyűjtőgazdálkodási Terv. 6–4. melléklet. Budapest. Online: https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149

Tóth, Tamás (2021): A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág integrált tervezése a fenntartható vízgazdálkodás érdekében. Műszaki Katonai Közlöny, 31(2), 31–43. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2021.2.3

VITUKI (2019a): A Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentációja (Tervszám: VET-RSD-2019). Műszaki Leírás. Budapest: VITUKI Hungary Kft.

VITUKI (2019b): Döntéselőkészítő komplex tanulmány a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízminőség javítása érdekében. Budapest: VITUKI Hungary Kft.

Legal source

Government Decree 90/2007 (IV. 26.) on the Prevention and Remedying of Environmental Damage