A világítás katonai vonatkozásai

5/1. rész: Légi, közúti, vasúti és vízi járművek világítása

doi: 10.32567/hm.2023.2.1

Absztrakt

A cikksorozat első négy részében témakörönként bemutattuk a katonai világítás jogszabályi aspektusait és követelményeit, kitértünk a harci körülményekre és körletekre vonatkozó elvárásokra, illetve ismertettük a repülőterekre vonatkozó specifikációkat. E cikkben górcső alá vesszük a katonai világítás utolsó csoportjához tartozó légi, közúti, vasúti és vízi járművek fényforrásait. Az eddig még részletesen nem tárgyalt témakört fejlődéstörténeti oldalról közelítjük meg, és egészen a kezdetektől a modern kori világítóeszközökig külön-külön áttekintő leírást adunk, betekintést teszünk a magyar ipar által használt megoldásokba és azok tulajdonságaiba. A rendelkezésre álló kereteken belül csak utalunk a korább leírtakra, illetve törekszünk azt kiegészíteni, kipótolni, hogy újabb aspektusból vagy a felhasználó szemszögéből vitathassuk meg a fénybiztosítás, illetve a látás és látásbiztosítás fogalomkörét.

Kulcsszavak:

katonai járművek hadihajó páncélvonat vasút vasúti lámpa hajólámpa ívlámpa gázlámpa petróleumlámpa olajlámpa LED

Hogyan kell idézni

Jasztrab, P., & Istók, R. (2023). A világítás katonai vonatkozásai: 5/1. rész: Légi, közúti, vasúti és vízi járművek világítása. Hadmérnök, 18(2), 5–30. https://doi.org/10.32567/hm.2023.2.1

Hivatkozások

Biggerstaff, Claire (2020): The History of Headlights. Headlights, 2020. április 24. Online: https://headlights.com/the-history-of-headlights/

Brooke, Eliza (2019): Why Do Airplanes Look Like Nightclubs Now? Vox, 2019. április 19. Online: https://www.vox.com/the-goods/2019/4/19/18485015/airplane-blue-lighting-delta-jetblue-united

Clark, Larry (2019): Traffic Signals: A Brief History. Washington State Magazine, 2019. Online: https://magazine.wsu.edu/web-extra/traffic-signals-a-brief-history/

Filep Antal [é. n. a.]: Foklatartó. In Magyar néprajzi lexikon. Online: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi-lexikon-71DCC/f-72612/foklatarto-7278F/

Filep Antal [é. n. b.]: Fokla. In Magyar néprajzi lexikon. Online: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi-lexikon-71DCC/f-72612/fokla-7278E/#Lexikonok%5ENeprajz-Lex-fokla

Harper, Jon (2022): U.S. Military Wants Its Vehicles to Go Electric — With Detroit’s Help. National Defense, 2022. április 2. Online: https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/2/4/military-wants-its—vehicles-to-go-electricwith-detroits-help

Holló Szilvia Andrea – Zsigmond Gábor (2013): A fatestű bárkától a tengerjáró óriásig. Hajóépítés Budapesten. Budapest: Holnap.

Horváth Balázs Zsigmond (2021): A magyar páncélvonatok a 2. világháborúban. Haditechnika, 55(1), 71–75. Online: https://doi.org/10.23713/HT.55.1.14

Jasztrab Péter János – Gúth Gábor (2015a): A minimális látási követelmények és eszközeiknek katonai szemlélete I. rész. Hadmérnök, 10(1), 255–267. Online: http:// www.hadmernok.hu/151_25_guthg_jpj.pdf

Jasztrab Péter János – Gúth Gábor (2015b): A minimális látási követelmények és eszközeiknek katonai szemlélete II. rész. Hadmérnök, 10(4), 5–15. Online: http://hadmernok.hu/154_01_jasztrabpj_gg.pdf

Jasztrab Péter János – Istók Róbert (2020): A világítás katonai vonatkozásai 2/1. rész. A harctéri világítás, a látás és látáskorlátozás eszközei. Hadmérnök, 15(2), 181–197. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2020.2.12

Jasztrab Péter János – Istók Róbert (2021): A világítás katonai vonatkozásai. II/2. rész: A látás és látáskorlátozás követelményei, illetve eszközei. Hadmérnök, 16(1), 5–22. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2021.1.1

Jasztrab Péter János – Meglécz Katalin (2021): A világítás katonai vonatkozásai. 3. rész: Körletvilágítás. Hadmérnök, 16(3), 17–40. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2021.3.2

Koroknál Ákos szerk. (2004): A Tungsram Rt. Története 1896–1996. [H. n.]: Aschner Lipót Alapítvány. Online: https://mek.oszk.hu/08700/08736/08736.pdf

Laász János (2013): A gépjármű-világítás fejlődésének története. I. Villanyszerelők lapja, 10. Online: https://www.villanylap.hu/lapszamok/2013/oktober/2581-a-gepjarm-vilagitas-fejldesenek-toertenete-i

Laki József (1988): A lámpa históriája. Budapest: Műszaki.

Molnár Álmos (2018): A főváros útburkolatai a dualizmus korában. In Közlekedés és technikatörténeti szemle. Budapest: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 85–103. Online: https://www.mmkm.hu/download/xQyuc0VOommrmVUIht0dO5vYyklNbdln

Molnár György (1983): A dunai hajózás fő kérdései 1935–1945. Egyetemi doktori disszertáció. Szeged: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.

Móricz Zsiga (2013): Fényjelzők megjelenése és elterjedése a magyar vasúton. IHO, 2013. január 11. Online: https://iho.hu/hirek/fenyjelzok-megjelenese-es-elterjedese-a-magyar-vasuton-130111

Nagy Attila Károly (2017): Amikor magyar vonatok voltak a csaták halálosztó urai. Index, 2017. február 12. Online: https://index.hu/tudomany/2017/02/12/pancelvonatok/

To hide due to the backlight. The system of active camouflage Yehudi Lights (USA). WeapoNews, 2020. július 10. Online: https://weaponews.com/weapons/65364022-to-hide-due-to-the-backlight-the-system-of-active-camouflage-yehudi-li.html

Polizeiautos sollen weniger Blaulicht tragen. Bild, 2021. március 12. Online: https://bit.ly/3nOspOB

Stöwing, Oliver (2021): Feuerwehr: Großer Streit um Blaulicht der Rettungskräfte. Harz Kurier, 2021. november 22. Online: https://www.harzkurier.de/panorama/article233881311/feuerwehr-blaulicht-streit-rettungswagen.html

Tóth Endréné szerk. (1981): Budapesti Enciklopédia. Budapest: Corvina.

Varga A. József szerk. (2008): Magyar autógyárak katonai járművei. Budapest: Maróti.

Wolmar, Christian (2021): A vasút története. Ford. Bertók Tibor. Budapest: Kossuth.

Zoltán Gőzös Alapítvány: Lajta Monitor Múzeumhajó. Online: http://lajtahajo.hu/tura/

Jogi források

- 1929. évi XXXII. törvénycikk indokolása a közúti közlekedés szabályozása tárgyában 1926. évi április hó 24-én Párisban aláírt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről

- 2019. évi LXXV. törvény a Genfben, 1949. év szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési Egyezmény, a Genfben, 1949.

év szeptember hó 19-én kelt közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyv, a Genfben, 1950. év szeptember hó 16-án kelt, az 1949. szeptember hó 19-én Genfben aláírt közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és a közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő európai Megállapodás, a Genfben, 1955. év december hó 16-án kelt, az 1949. évi közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és az 1949. évi közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő, az 1950. szeptember 16-án kötött európai Megállapodás módosítása tárgyában létrejött, a közúti munkálatok jelzéséről szóló Megállapodás, valamint a Genfben, 1957. év december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai Egyezmény kihirdetéséről

- 44/2014/EU rendelet a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről

- 31/2014. (VI. 27.) NFM rendelet – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/

- 1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

- IMO (1972): The International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Online: https://coastalsafety.com/the-international-regulations-for-preventing-collisions-at-sea-1972-colregs/

Szabványok

MSZ CEN/TR 13201-1:2015 Útvilágítás. 1. rész: Irányelvek a világítási osztályok kiválasztásához