Létfontosságú rendszerelemek vizsgálata 1. – Hálózatosságvizsgálat

  • Kiss Adrienn
doi: 10.32567/hm.2023.2.8

Absztrakt

A létfontosságú rendszerelemek – más néven kritikus infrastruktúrák – interdependens kapcsolatban álló létesítmények és rendszerek, amelyek működésük szempontjából létfontosságúak egy adott ország általános biztonságának, gazdasági működőképességének, illetve a lakosság létszükségleteinek fenntartásához. Bár a létfontosságú rendszerelemekről tudjuk, hogy elengedhetetlenek egy ország normális működéséhez, nem teljesen feltárt, hogy egy rendszerelem működésének változása milyen módon befolyásolja a többiét. A kutatásom során először a kritikus infrastruktúrák hálózatossága általi interdependenciát, vagyis kölcsönös függőségét vizsgálom. A kritikus infrastruktúrák hálózatosságát hazai viszonylatban egy nyílt forráskódú hálózatelemző és -ábrázoló szoftver (Gephi) segítségével vizsgáltam. A tanulmány három darab létfontosságú szektorhoz tartozó objektumokat, az egészségügyi ellátó intézmények, a víziközművek és a villamosenergia-termelő egységek és -alállomások közötti kapcsolatokat vizsgálja. A vizsgálat során 189 darab objektumot rögzítettünk a Gephiben földrajzi koordináta alapján, majd vizsgáltuk közöttük a hálózatosságot.

Kulcsszavak:

létfontosságú rendszerelem hálózatosság interdependencia kritikus infrastruktúra

Hogyan kell idézni

Kiss, A. (2023). Létfontosságú rendszerelemek vizsgálata 1. – Hálózatosságvizsgálat. Hadmérnök, 18(2), 123–137. https://doi.org/10.32567/hm.2023.2.8

Hivatkozások

Auer Ádám – Joó Tamás (2019): Hálózatok a közszolgálatban. Budapest: Dialóg Campus. Online: https://bit.ly/3nYkQoB

Bányász Péter (2013): A közösségi média szerepe a katasztrófaelhárításban a Sandy hurrikán példáján keresztül. In Horváth Attila (szerk.): Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből: Kiemelten a közlekedési alrendszer. Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság, 281–292. Online: http://real.mtak.hu/94342/1/A_kozossegi_media_szerepe_a_katasztrofae.pdf

Bányász Péter (2016): Az ellátási lánc kiberfenyegetettsége, különös tekintettel a közlekedési alrendszer biztonságára, a szervezett bűnözés hatásai. In Csengeri

János – Krajnc Zoltán (szerk.): Humánvédelem – békeműveleti és veszélyhelyzetkezelési eljárások fejlesztése. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 643–673.

Bányász Péter (2017): A közösségi média, mint az információs hadszíntér speciális tartománya. Hadmérnök, 12(2. KÖFOP-szám), 108–121. Online: http://real.mtak.hu/72504/1/170kofop_07_banyasz2.pdf

Bányász Péter – Bóta Bettina – Zágon Csaba (2019): A social engineering jelentette veszélyek napjainkban. In Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Biztonság, szolgáltatás, fejlesztés, avagy új irányok a bevételi hatóságok működésében. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat. Online: https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2019.1.1

Barabási Albert László (2013): Behálózva – A hálózatok új tudománya. Budapest: Helikon.

Euler, Leonard (1736): Solutio Problematis ad Geometriam situs pertinentis. [H. n.]: [K. n.]. Online: https://scholarlycommons.pacific.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=euler-works

Farkas, Tibor (2020): Communication and Information Services – NATO Requirements, Part I. Revista Academiei Fortelor Terestre / Land Forces Academy Review, 25(4), 281–289. Online: https://doi.org/10.2478/raft-2020-0034

Farkas, Tibor (2021): Communication and Information Services – NATO Requirements, Part II. Revista Academiei Fortelor Terestre / Land Forces Academy Review, 26(1), 9–15. Online: https://doi.org/10.2478/raft-2021-0002

Farkas Tibor – Prisznyák Szabolcs (2017): Kormányzati célú infokommunikációs hálózatok: A rendészeti szervek infokommunikációs rendszere. Hadtudományi Szemle, 10(4), 583–596.

Farkas Tibor – Tóth András (2012): Electronic Warfare in Full Spectrum Operation. In Sotak, Milos – Sostronek, Mikulas – Beresik, Roman(szerk.): Proceedings of the International Scientific Conference: New Trends in Signal Processing, Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 181–188.

Horváth Attila (2010): Hogyan értessük meg a kritikus infrastruktúra komplex értelmezésének szükségességét és védelmének fontosságát? Hadmérnök, 5(1), 377–386. Online: https://www.hadmernok.hu/2010_1_horvatha.pdf

Ináncsi Mátyás – Farkas Tibor (2022): Álhírek ellenőrzése a közösségi médiafelületeken a COVID-19 járvány alatt. Hadtudomány,32(1), 42–53. Online: https://doi.org/10.17047/Hadtud.2022.32.E.42

Németh Attila – Magyar Sándor (2020): An Investigation of Data Used to Support Contact Tracing to Curb the Spread of Covid-19 Pandemic from the Aspect of Possible National Security Application (part 1). National Security Review, 6(2), 52–64. Online: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2020_2_NSR.pdf#page=52

Platt, Edward L. (2019): Network Science with Python and NetworkX Quick Start Guide: Explore and Visualize Network Data Effectively. Birmingham: Packt Publishing. Online: https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5762394

Rinaldi, S.M. – Peerenboom, James – Kelly, T. K. (2002): Identifying, Understanding, and Analyzing Critical Infrastructure Interdependencies. IEEE Control Systems Magazine, 21(6), 11–25. Online: https://doi.org/10.1109/37.969131

Steele, Wendy – Hussey, Karen – Dovers, Stephen (2017): What’s Critical about Critical Infrastructure? Urban Policy and Research, 35(1), 1–13. Online: https://doi.org/10.1080/08111146.2017.1282857

Szádeczky Tamás (2021): Víz 4.0? A digitális víziközmű-infrastruktúra kiberbiztonsági kitettsége. Hadtudomány, 31(4), 111–117. Online: http://doi.org/10.17047/HADTUD.2021.31.4.111

Tóth András (2014): A NATO kommunikációs rendszerének elméleti és gyakorlati vizsgálata. In Fekete Károly (szerk.): Kommunikáció. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 65–77.

Vicsek Tamás (2006): Hálózatok. Magyar Tudomány, 167(11), 1296–1297. Online: https://epa.oszk.hu/00600/00691/00035/pdf/EPA0691_magyar_tudomany_2006-11_1296-1297.pdf

Jogi források

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

- 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. december 8.) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0114&from=EN

Directive (eu) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=HU