Okoseszközök mint a személyi hitelesítésre alkalmas interfacetechnológia biztonsági vetületei

doi: 10.32567/hm.2023.1.8

Absztrakt

A pandémia okozta lezárások az élet minden területén arra késztették az embereket, a munkáltatókat és az államokat, hogy a személyi jelenlétet nélkülöző megoldásokat találjanak, így a digitalizáció még inkább előtérbe került. Az elektronikus ügyintézés rendkívül gyors és hatékony megoldást kínálhat a különböző hatósági ügyek rendezésére az állampolgárok számára, azonban számos olyan ügymenet létezik, és nem csak a közigazgatásban, amelyhez személyes jelenlét szükséges a megfelelő hitelesítéshez. Ezt a jövőben kiválthatja egy elektronikus személyi hitelesítésre alkalmas applikáció. Jelen tanulmány során a személyi hitelesítésre alkalmas mobilapplikációk lehetséges magyarországi fejlődését és az abban rejlő kockázatokat mutatjuk be. Az új technológiák szükségképpen új típusú fenyegetéseket hordozhatnak magukban, és a jelen írás során vizsgált technológia jövőbeni nagyarányú elterjedése már nemzeti biztonsági szempontból is releváns tényező.

Kulcsszavak:

okos eszközök információs műveletek e-közigazgatás személyi hitelesítés mobil applikációk nemzeti biztonság információs biztonság kiberfölény

Hogyan kell idézni

Koller, M. (2023). Okoseszközök mint a személyi hitelesítésre alkalmas interfacetechnológia biztonsági vetületei. Hadmérnök, 18(1), 109–124. https://doi.org/10.32567/hm.2023.1.8

Hivatkozások

Balla József (2017): A schengeni elvek szerinti határforgalom-ellenőrzés tartalmi elemei Magyarországon 2016-ban. Magyar Rendészet, 17(3), 13–30. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/1903

Bányász Péter (2014): A közlekedést támogató alkalmazások biztonsági aspektusai. In Horváth Attila – Bányász Péter – Orbók Ákos (szerk.): Fejezetek a létfontosságú közlekedési rendszerelemek védelmének aktuális kérdéseiről. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 49–72.

Bányász Péter (2018a): Az okos mobil eszközök biztonsága. Hadmérnök, 13(2), 360–377.

Bányász, Péter (2018b): Social Engineering and Social Media. Nemzetbiztonsági Szemle, 6(1), 2–19. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2018.1.4

Bányász Péter (2019): Az okos mobil eszközök jelentette kiberbiztonsági kihívások. In Bányász Péter – Szabó András – Orbók Ákos (szerk.): Okoseszközök – Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában résztvevő személy számára 2016. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 49–69.

Bányász Péter – Bóta Bettina – Csaba Zágon (2019): A social engineering jelentette veszélyek napjainkban. In Biztonság, szolgáltatás, fejlesztés, avagy új irányok a bevételi hatóságok működésében. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, 12–37. Online: https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2019.1.1

Bártfai Endre (2021): A távolságtartás, mint marketing: a QR-kód sikerének okai. Jogkövető, 2021. június 23. Online: https://jogkoveto.hu/tudastar/qr-kod-sikere

Beláz Annamária (2020): Appok a közigazgatásban. In Sasvári Péter (szerk.): Informatikai rendszerek a közszolgálatban II. Budapest: Dialóg Campus, 29–50. Online: https://doi.org/10.36250/00733.00

Cavoukian, Ann (2011): Mobile Near Field Communications (NFC) “Tap ‘n Go” Keep it Secure & Private. Ontario: Information and Privacy Commissioner. Online: https://www.rfidjournal.com/wp-content/uploads/2019/07/386.pdf

Dajkó Pál (2011): Nemzetbiztonsági kockázat lehet az importált hardver. ITcafé, 2011. július 12. Online: https://itcafe.hu/hir/import_hardver_usa_virus_kockazat.html

Eriksson, Fredrik (2017): ITU Expert Group on Household Indicators (EGH). Background Document 3 Proposal for a Definition of Smartphone. Online: https://bit.ly/3JR4AhR

Európai Bizottság CORDIS: SMart mobILity at the European land borders. (2022. augusztus 17.). Online: https://doi.org/10.3030/740931

Fazekas Gábor (2003): Operációs rendszerek (oktatási segédanyag). Debrecen: Debreceni Egyetem Informatikai Intézet, mobiDIÁK könyvtár. Online: https://arato.inf.unideb.hu/fazekas.gabor/oktatas/sajat/Op_rendszerek_Fazekas_Gabor.pdf

Grant Agreement, number: 740931 – SMILE – H2020-SEC-2016-2017/H2020-SEC-2016-2017-1.

Haig Zsolt (2006): Az információbiztonság komplex értelmezése. Hadmérnök, (különszám), 1–9. Online: https://www.hadmernok.hu/kulonszamok/robothadviseles6/haig_rw6.pdf

Haig Zsolt (2018): Információs műveletek a kibertérben. Budapest: Dialóg Campus.

Juhász-Nagy Attila (2021): Mobilfizetési megoldások biztonsági kockázatainak elemzése. In Varga Anikó – Virág Nándor (szerk.): Eötvözet 9. Az Eötvös Loránd Kollégium 9. konferenciáján elhangzott előadások. Szeged: SZTE Eötvös Loránd Kollégium, 160–168. Online: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/21553/1/9Eotvozet_kotet_PS.pdf

Marsi Tamás (2018): A célzott támadások és megelőzésük sérülékenységvizsgálattal. In Deák Veronika (szerk.): Célzott kibertámadások. Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 37–57.

Muha Lajos – Krasznay Csaba (2018): Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Nemzeti Kibervédelmi Intézet (2021): A BSI is vizsgálja a kínai mobiltelefonok beépített cenzúra funkcióit. 2021. szeptember 29. Online: https://nki.gov.hu/it-biztonsag/hirek/a-bsi-is-vizsgalja-a-kinai-mobiltelefonok-beepitett-cenzura-funkcioit/

Nemzeti Kibervédelmi Intézet (2022a): Kikapcsolt iPhone-okat támadhatnak a hackerek. 2022. május 19. Online: https://nki.gov.hu/itbiztonsag/hirek/kikapcsolt-iphone-okat-tamadhatnak-a-hackerek/

Nemzeti Kibervédelmi Intézet (2022b): Mobil Security Threats – Mobilfenyegetettségek (CTI jelentés). 2022. június 17. Online: https://nki.gov.hu/it-biztonsag/elemzesek/mobilfenyegetettsegek-mobil-security-threats/

Ormai László (2022a): e-Személyi – eSIGN: hogyan lehetne valódi áttörést elérni? Arsboni, 2022. szeptember 13. Online: https://arsboni.hu/e-szemelyi-esign-hogyan-lehetne-valodi-attorest-elerni/

Ormai László (2022b): eSzemélyi mobilapplikáció – áttörés a digitális szolgáltatások használatában? Arsboni, 2022. április 27. Online: https://arsboni.hu/eszemelyi-mobilapplikacio-attores-a-digitalis-szolgaltatasok-hasznalataban/

Reuters (2022): Germany’s Cybersecurity Chief Faces Dismissal, Reports Say. 2022. október 10. Online: https://www.reuters.com/world/europe/germanys-cybersecurity-chief-faces-dismissal-reports-2022-10-09/

Schopp Attila (2022): Új világ jön az állami informatikában. ITBUSINESS, 2022. szeptember 10. Online: https://itbusiness.hu/technology/aktualis-lapszam/strategy/uj-vilag-jon-az-allami-informatikaban/

Zsákai Lénárd (2019): Az európai szárazföldi határok okos mobilitás fejlesztése – Magyarország Rendőrségének nemzetközi szerepvállalása a Horizont 2020 keretprogramban. Határrendészeti Tanulmányok, 16(3), 5–56. Online: https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/Hatrend%20Tan_2019_3_sz%C3%A1m.pdf