A pilóta nélküli légi járművek alkalmazhatósága a vasútés közúthálózatok logisztikai felderítésében – 1. rész

doi: 10.32567/hm.2022.4.4

Absztrakt

A béketámogató műveletek logisztikai támogatásának tervezési, szervezési folyamatainál fontos szerepet töltenek be a hadszíntér felderítéséből származó információk. A logisztikai felderítés magában foglalhatja a logisztikai támogatás szempontjából fontos körletekről, objektumokról, létesítményekről, közlekedési hálózatokról szóló információk feltérképezését és a megszerzett adatok rendszerezését. Ezek közül kiemelhetők a közlekedési hálózatok értékeléséből származó adatok, amelyek meghatározó jelentőséggel bírnak az erők mozgatásának, átcsoportosításának tervezésekor és végrehajtásakor. A közlekedési hálózatokat figyelembe véve a közúti és a vasúti infrastrukturális elemek főként az erők szárazföldi szállításakor válnak fontos tényezővé, amikor nagy létszámú személyi állományt és eszközt szükséges mozgatni. A hozzájuk kapcsolódó információk gyűjtésére többféle módszer áll rendelkezésre, a pilóta nélküli légi járművek alkalmazása csak az egyik ilyen lehetőség, mégis fontos lehet a logisztikai felderítést végző személyek vagy csoportok számára, mivel segítségével elérhetővé válhat az út- és vasúthálózatok helyszíni szemrevételezésének gyorsabb és pontosabb végrehajtása. Napjainkban a pilóta nélküli légi járművek típusai és felhasználásuk lehetőségei széles spektrumot ölelnek fel. Ezeket célszerű megvizsgálni és elemezni: mely eszközök lehetnek alkalmasak logisztikai felderítés végrehajtására. A tanulmányban a szerzők célja, hogy – a teljességre törekvés igénye nélkül – bemutassák (csoportosítások alapján) a pilóta nélküli légijármű-típusokat, majd elemezzék gyakorlati tapasztalatok alapján a logisztikai felderítéshez kapcsolódó alkalmazhatóságukat.

Kulcsszavak:

logisztikai felderítés pilóta nélküli légi járművel vasút-és úthálózatok szemrevételezés béketámogató műveletek logisztikai támogatás

Hogyan kell idézni

Szajkó, G., & Fábos, R. (2023). A pilóta nélküli légi járművek alkalmazhatósága a vasútés közúthálózatok logisztikai felderítésében – 1. rész. Hadmérnök, 17(4), 47–61. https://doi.org/10.32567/hm.2022.4.4

Hivatkozások

A Global Defence Technology Company (2022): UAVs. Online: https://www.deneldynamics.co.za/album/UAVs/37

Austin, Reg (2010): Unmanned Aircraft Systems UAVS Design, Development and Deployment. John Wiley & Sons Ltd. Online: https://doi.org/10.1002/9780470664797

Balázs Viktor (é. n.): Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Mezőgazdasági termelés, Drón, Monitoring, Adatgyűjtés. Online: https://bit.ly/3B2AGSz

Békési Bertold (2011): UAV-k sárkányszerkezeti megoldásai. Szolnoki Tudományos Közlemények, 15. Szolnok. 1–11.

Békési Bertold et al. (2012): Pilóta nélküli légijárművek: kategorizálás, fedélzeti hardver besorolás. Kutatási jelentés. Szolnok.

Békési Bertold (2013a): Pilóta nélküli légijárművek jellemzése, osztályozásuk. In Palik Mátyás szerk.: Pilóta nélküli repülés profiknak és amatőröknek. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 65–110. Online: https://www.repulestudomany.hu/kiadvanyok/UAV_handbook_Secon_edition.pdf

Békési Bertold (2013b): Pilóta nélküli légijármű típusok sárkányszerkezeti megoldásai. In Pokorádi László szerk.: Műszaki tudomány az északkelet-magyarországi régióban 2013 konferencia előadásai. Debrecen, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottság. 122–132.

Békési Bertold – Békési László (2013a): Merevszárnyú pilóta nélküli légijárművek (UAV-k). Szolnoki Tudományos Közlemények, 17. Szolnok. 7–34.

Békési László – Békési Bertold (2013b): Forgószárnyas pilóta nélküli légijárművek. Economica, 6. évf. 2. sz. 88–98. Online: https://doi.org/10.47282/ECONOMICA/2013/6/2/4421

Elbit Hermes 450: Unmanned Aerial Vehicle (UAV). 2003. Online: https://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.php?aircraft_id=824

Forbes (2017): What Are The Differences Between Drones, UAVs, And RPVs? Online: https://www.forbes.com/sites/quora/2017/08/15/what-are-the-differences-betweendrones-uavs-and-rpvs/?sh=34bbf65f7b21

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Támogatási Doktrína. (2015) (3. kiadás). Budapest, Magyar Honvédség.

Monash University (é. n.): Remote Piloted Aerial Vehicles: An Anthology. Online: https://www.ctie.monash.edu/hargrave/rpav_home.html

Gupta, Anunay – Afrin, Tanzina – Scully, Evan – Yodo, Nita (2021): Advances of UAVs toward Future Transportation: The State-of-the-Art, Challenges, and Opportunities. Future Transportation, 2. évf. 1. sz. 326–350. Online: https://doi.org/10.3390/futuretransp1020019

Manta Air (2020): UAV Safety & Recovery: A safe flight ends with a safe landing. Online: https://manta-air.com/uav_safety_and_recovery_systems/

Palik Mátyás (2007): Pilóta nélküli légijármű rendszerek légi felderítésre történő alkalmazásának lehetőségei a légierő haderőnem repülőcsapatai katonai műveleteiben. PhD-értekezés. Budapest. Online: http://hdl.handle.net/20.500.12944/12060

Palik Mátyás (2013): A pilóta nélküli repülés rövid története. In Palik Mátyás szerk.: Pilóta nélküli repülés profiknak és amatőröknek. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 25–60.

Rohács József szerk. (2012): Aerodinamika. BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, 2012. Online: https://www.vrht.bme.hu/letoltes/Tanszeki_letoltheto_anyagok/Oktatok_anyagai/Jankovics_Istvan_anyagai/Aerodinamika/Rohacs_Gausz_Aerodinamika.pdf

Sándor Zsolt – Boros Péter (2017): Pilóta nélküli légi járművek okozta kihívások a légiforgalmi irányításban. Közlekedéstudományi Szemle, 67. évf. 6. sz. 49–58. Online: http://real.mtak.hu/70631/7/49_PDFsam_KTSZ_2017_06_print%20v%C3%A9gleges.pdf

Sánta Imre (2008): Repülőgép-hajtóművek elmélete I. (Gázturbinás hajtóművek). Előadásvázlat. Budapest.

Szabolcsi Róbert (2020): Multirotoros pilóta nélküli légijárművek háromdimenziós repülési pályáinak számítógépes tervezése és szimulációja. Hadtudomány, 30. évf. 4. sz. 133–150. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2020.30.4.133

Szajkó Gyula (2019): Az út és úthálózatok értékelése a hadszíntéri logisztikai felderítés végrehajtásakor. Hadmérnök, 14. évf. 4. sz. 61–77. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.4.4

Szajkó Gyula – Lévai Zsolt (2021): A vasúthálózatok értékelése a hadszíntéri logisztikai felderítés végrehajtásakor. Hadtudományi Szemle, 14. évf. 1. sz. 27–52. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2021.1.3

Szegedi Péter – Békési Bertold (2015): Az UAV-on alkalmazható szenzorok. XIV. Természet-, Műszaki és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia. Szombathely, Nyugat-magyarországi Egyetem. 175–182. Online: http://publicatio.nyme.hu/613/1/TTK_14_Nemzetkozi_Konf_Eloadasok_201500516.pdf