A magyar egészségügyi tartalékolás intézményrendszerének történelmi áttekintése 1. rész

doi: 10.32567/hm.2020.1.13

Absztrakt

A háború az egész történelem folyamán az egészségügy fejlődésének egyik legintenzívebb mozgatórugója volt. A fegyverek és hadigépezetek fejlődése magával vonta a harctéri sérültellátás egyre komolyabb kihívásait, mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. Ehhez fejlődnie kellett a sebesültellátók képességeinek és az egészségügyi anyagok tartalékolásának, diszlokációjának, logisztikájának és hatékony felhasználásának is. A szerzők a fejlődés folyamatát mutatják be az első részben a 17. századtól az 1848–49-es szabadságharc bukásáig, illetve a második részben az első világháborút megelőző évtizedektől napjainkig.

Kulcsszavak:

egészségügyi tartalék kórház gyógyszer

Hogyan kell idézni

Haláchy, A. E., & Radnóty, G. (2020). A magyar egészségügyi tartalékolás intézményrendszerének történelmi áttekintése 1. rész. Hadmérnök, 15(1), 195–206. https://doi.org/10.32567/hm.2020.1.13