Kína nemzetközi megítélésének változása a Covid–19-járvány során

doi: 10.32567/hm.2023.2.11

Absztrakt

Kína mint nagyhatalom jelentős szerepet tölt be a nemzetközi térben, cselekedeteivel sok szinten hatással van világunkra. A Covid–19-járvány a pandémián túl olyan gazdasági recessziót okozott, amely egy megosztottabb, kevésbé interdependens világot vetít előre. A SentiOne közösségimédia-figyelő platform segítségével a közösségi média és az egyéb online tartalmak kereshetők kulcsszavak alapján – illetve egyes kulcsszavak kizárásával a relevánsabb tartalom megtalálása érdekében –; a kereséssel nyert adatokat elemeztem a SentiOne online beépített elemző modulja segítségével. A SentiOne a PANAS alapján saját maga által fejlesztett szentimentelemző algoritmust alkalmazva méri az egyes médiatartalmak érzelmi töltöttségét, ez alapján pozitív, negatív és semleges lehet egy üzenet, és ezt a hagyományosnak számító hármas skálán összesíti is. Az új hidegháború kérdéskörét is bemutom az egymással szemben álló, USA által vezetett NATO–Quad–AUKUS szövetséget jellemeztem az ellentétes oldalon álló, Kína által vezetett Oroszország és a Sanghaji Együttműködési Szervezet tagjaiból álló szövetséggel együtt. A kibertér mint virtuális világ egyre inkább a hétköznapjaink része, és az életünkre gyakorolt hatása egyre nagyobb, így fontos az itt megjelent tartalmak vizsgálata. Az információs zűrzavar és a posztigazság fogalmainak ismertetésével, illetve az infodémia jelenségének bemutatásával a pandémia egy másik aspektusára is felhívom a figyelmet, amely a kibertérhez kapcsolható. Ismertetem a kínai segélyezési rendszert és a pandémia meghatározó pontjait. Sematikusan bemutatom az adatbányászat módszerét. A közösségi média és az egyéb weboldalak tartalmának elemzésével bebizonyítom az alábbi hipotézisemet: Az AUKUS és a Quad országainak angol nyelvű közösségimédia- és egyéb online felületeken megjelenő tartalmait vizsgálva a Kínai Kommunista Párt megítélése romlott a járvány során. Megcáfoltam a következő hipotéziseimet: A nyugati közösségi médiában és online felületeken a kínai segélyezés jelentős véleményformáló szerepet töltött be a járvány során. Kína járványkezelésének nemzetközi megítélése a kezdeti negatív időszak után pozitívvá vált.

Kulcsszavak:

Kína szentimenelemzés COVID-19 nemzetközi kapcsolatok

Hogyan kell idézni

Kugler, P. (2023). Kína nemzetközi megítélésének változása a Covid–19-járvány során. Hadmérnök, 18(2), 167–187. https://doi.org/10.32567/hm.2023.2.11

Hivatkozások

American Journal of International Law (2022): The United States, Australia, and the United Kingdom Announce “AUKUS” Alliance Focused on Indo-Pacific Security. American Journal of International Law, 116(1), 164–170. Online: https://doi.org/10.1017/ajil.2021.69

Balázs Dániel (2012): Kína békés felemelkedése. In P. Szabó Sándor (szerk.): A Sárkány közbelép – Kína nemzetközi kapcsolatai, gazdasága és közigazgatási rendszere a 21. században. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ, 117–125.

Bányász Péter (2017): A közösségi média, mint az információs hadszíntér speciális tartománya. Hadmérnök, 12(2), 108–121. Online: http://real.mtak.hu/72504/1/170kofop_07_banyasz2.pdf

Bányász Péter (2018): Social Engineering and Social Media. Nemzetbiztonsági Szemle, 5(1), 59–77. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/1511/829

Bányász Péter – Bóta Bettina – Csaba Zágon (2019): A social engineering jelentette veszélyek napjainkban. In Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Biztonság, szolgáltatás, fejlesztés, avagy új irányok a bevételi hatóságok működésében. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, 12–37. Online: https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/Zsambokine_F_A_Biztonsag_szolgaltatas_fejlesztes_2019.pdf

Bányász Péter et al. (2019): Lélektani műveletek a közösségi médiában. In Auer Ádám – Joó Tamás (szerk.): Hálózatok a közszolgálatban. Budapest: Dialóg Campus, 111–133.

Bányász Péter – Tóth András – László Gábor (2022): A koronavírus oltással kapcsolatos állampolgári attitűd vizsgálata szentimentanalízis segítségével. Információs Társadalom, 22(1), 99–125. Online: http://doi.org/10.22503/inftars.XXII.2022.1.6

Barrinha, André – Renard, Thomas (2017): Cyber-Diplomacy: The Making of an International Society in the Digital Age. Global Affairs, 3( 4–5), 353–364. Online: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23340460.2017.1414924

Brooker, Matthew (2021): Can China Step Off Its Property Treadmill? Not Likely. Bloomberg. Bloomberg, 2021. augusztus 20. Online: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-08-19/china-s-real-estate-bubble-is-so-dangerous-beijing-can-only-watch-it-grow

Chen, Xinguang – Yu, Bin (2020): First Two Months of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic in China: Real-Time Surveillance and Evaluation with a Second Derivative Model. Global Health Research and Policy, 5. Online: https://doi.org/10.1186/s41256-020-00137-4

CIDCA (2020): CIDCA outlines China’s Anti-Virus Assistance to International Communities. Online: http://en.cidca.gov.cn/2020-03/26/c_465653.htm

Feng, Shuai (2020): Cyclical Globalization and China’s Strategic Options. China Quarterly of International Strategic Studies, 6(3), 355–370. Online: https://doi.org/10.1142/S2377740020500207

Glaser, Bonnie S. – Medeiros, Evan S. (2007): The Changing Ecology of Foreign Policy-Making in China: The Ascension and Demise of the Theory of „Peaceful Rise”. The China Quarterly, 190, 291–310. Online: https://www.jstor.org/stable/20192771

Gong, Lina (2021): Humanitarian Diplomacy as an Instrument for China’s Image-Building. Asian Journal of Comparative Politics, 6(3), 238–252. Online: https://doi.org/10.1177/20578911211019257

Ináncsi Mátyás – Farkas Tibor (2022): Álhírek ellenőrzése a közösségi médiafelületeken a COVID-19 járvány alatt. Hadtudomány, 32 (E-szám), 42–53. Online: https://doi.org/10.17047/Hadtud.2022.32.E.42

Information Office of the State Council (2011): The Path of China’s Peaceful Development: What It Is About. Online: https://www.china.org.cn/government/whitepaper/2011-09/06/content_23362449.htm

Kurtzer, Jacob – Gonzales, Grace (2020): China’s Humanitarian Aid: Cooperation amidst Competition. CSIS, 2020. november 17.

Online: https://www.csis.org/analysis/chinas-humanitarian-aid-cooperation-amidst-competition

Kusai Sándor Zoltán (2021): Az új hidegháború kérdéséről. Külügyi Szemle, (20), 3–21. Online: https://doi.org/10.47707%2FKulugyi_Szemle.2021.2.1

Machemer, Theresa (2021): WHO Releases Results of First Investigation Into the Origin of Covid-19. Smithsonian, 2021. április 6. Online: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/key-takeaways-who-report-origin-covid-19-180977423/

MacKinnon, Mark – VanderKlippe, Nathan – Robertson, Grant (2020): Flattery and Foot Dragging: China’s Influence over the WHO under Scrutiny. The Globe and Mail, 2020. április 25. Online: https://www.theglobeandmail.com/world/article-flattery-

and-foot-dragging-chinas-influence-over-the-who-under/

Németh, Attila – Magyar, Sándor (2021a): An Investigation of Data Used to Support Contact Tracing to Curb the Spread of COVID-19 Pandemic From the Aspect of Possible National Security Application (part 1). National Security Review: Periodical Of The Military National Security Service, 6(2), 52–64.

Németh, Attila – Magyar, Sándor (2021b): An Investigation of Data Used to Support Contact Tracing to Curb the Spread of COVID-19 Pandemic From the Aspect of Possible National Security Application (part 2). National Security Review: Periodical Of The Military National Security Service, 1, 218–231.

Paráda István – Farkas Tibor (2020): Felderítés és analízis a penetrációs tesztben – 1. Információgyűjtési technikák. Hadmérnök, 15(1), 159–182. Online: http://real.mtak.hu/109949/1/HM_2020_1_Parada_Istvan_Farkas_Tibor.pdf

P. Szabó Sándor (2020a): A kínai gazdaság jelenlegi helyzete. In P. Szabó Sándor – Horváthné Varga Polyák Csilla (szerk.): Lehetőségek és kihívások a magyar–kínai kapcsolatok területén. II. Gazdasági kapcsolatok. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 8–33.

P. Szabó Sándor (2020b): A Kínai Népköztársaság „kétvágányos” külpolitikája. In P. Szabó Sándor – Horváthné Varga Polyák Csilla (szerk.): Lehetőségek és kihívások a magyar–kínai kapcsolatok területén. I. Politikai kapcsolatok. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 9–29.

Salát Gergely (2018): Kína Kapitány rendet tesz a nagyvilágban – A Harci farkas 2. és az új kínai önkép. Filmszem, 8(3), 20–43. Online: https://epa.oszk.hu/03500/03508/00030/pdf/EPA03508_filmszem_2018_03_20-41.pdf

Salát Gergely (2021): Kína, az új centrum. Eurázsia Szemle, 1(1), 8–25. Online: https://eurasiacenterhu.files.wordpress.com/2022/01/salat_gergely_kina.pdf

Silver, Laura – Devlin, Kat – Huang, Christine (2020): Unfavorable Views of China Reach Historic Highs in Many Countries. Online: https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/

Silver, Laura – Huang, Christine – Clancy, Laura (2022): Negative Views of China Tied to Critical Views of Its Policies on Human Rights. Online: https://www.pewresearch.org/global/2022/06/29/negative-views-of-china-tied-to-critical-views-of-itspolicies-on-human-rights/

Sliwinski, Krzysztof Feliks (2014): Moving Beyond the European Union’s Weakness as a Cyber-Security Agent. Contemporary Security Policy, 35(3), 468–486. Online: https://doi.org/10.1080/13523260.2014.959261

Statista (2022): China GDP growth rate 2011-2024. Online: https://www.statista.com/statistics/263616/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-china/

Statista (2023): Global internet penetration rate from 2009 to 2022, by region. Online: https://www.statista.com/statistics/265149/internet-penetration-rate-by-region/

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2020): Armaments, Disarmament and International Security. Online: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?end=2020&locations=CN&start=1989&view=chart

The Economist (2020): China Punishes Australia for Promoting an Inquiry into Covid-19. Online: https://www.economist.com/asia/2020/05/21/china-punishes-australia-for-promoting-an-inquiry-into-covid-19

The Guardian (2022): Clashes in Shanghai as Protests Over Zero-Covid Policy Grip China. Online: https://www.theguardian.com/world/2022/nov/28/clashes-in-shanghaias-protests-over-zero-covid-policy-grip-china

Tóth András (2022a): Az IoT-eszközök védelmi célú alkalmazásának információbiztonsági kihívásai. In M. Szabó Miklós (szerk.): A hadtudomány aktuális kérdései napjainkban I. Budapest: Ludovika, 77–93.

Tóth András (2022b): A digitális állam információbiztonsági kihívásai. Budapest: Ludovika.

WHO (2021): Origins of the SARS-CoV-2 Virus. Online: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/origins-of-the-virus

WHO (2022a): Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ Evaluation Process. Online: https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_02April2022.pdf

WHO (2022b): Tracking SARS-CoV-2 Variants. Online: https://www.who.int/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants

Yue, Jianyong (2022): The Limits to China’s Peaceful Rise – Deep Integration and a New Cold War. Global Policy, 13(1), 91–106. Online: https://doi.org/10.1111/1758-5899.13040

Zarocostas, John (2021): WHO Team Begins COVID-19 Origin Investigation. Lancet (London, England), 397(10273), 459. Online: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00295-6

Zhu, Zhiqun (2020): Interpreting China’s ‘Wolf-Warrior Diplomacy‘. The Diplomat, 2020. május 15. Online: https://thediplomat.com/2020/05/interpreting-chinas-wolf-warrior-diplomacy/

Ződi Zsolt (2017): Privacy és a Big Data. Fundamentum, 1–2. 18–30. Online: http://epa.oszk.hu/02300/02334/00072/pdf/EPA02334_fundamentum_2017_01-02_018-030.pdf