Radioaktív izotópok egészségügyi használata és lehetséges kockázatainak összefoglalása

doi: 10.32567/hm.2022.4.7

Absztrakt

Jelen cikk a radioaktív izotópok egészségügyben történő felhasználását és veszélyeit foglalja össze. A szerzők az egészségügyi felhasználás sokszínűségének bemutatásával szemléltetik a radioaktív izotópok alkalmazásának szükségességét, ismertetve a radioaktivitás veszélyeit. Ezek a veszélyek a biztonsági előírások be nem tartása esetén olyan eseményeket indíthatnak el, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. Már több mint száz éve tudatosan használják gyógyászati célzattal a radioaktív izotópokat, a velük kapcsolatos tudásanyag folyamatosan bővül, kutatások zajlanak, amelyek új lehetőségeket tárnak fel. A szén egyik instabil izotópja a szén-14 radioizotóp, amelyet az egészségügy mellett a kormeghatározásban is felhasználnak. A technécium-99m radioaktív izotópot a pajzsmirigybetegségek szcintillográfiás kimutatására használják. Megítélésük meglehetősen ellentmondásos, ugyanis ellenőrzött körülmények között, számított mennyiségben, a sugárvédelem alapelveit betartva fontos segítői az emberiségnek, de ha egy balesetben kikerülnek a környezetbe, élő szervezet közelében káros hatásukat hosszú távon ki tudják fejteni. Napjainkra a radioaktív izotópok többsége gyakorlatilag nélkülözhetetlen, az 1900-as évek elejétől tudatosan, tervezetten szolgálják az emberiséget.

Kulcsszavak:

radioaktív izotópok egészségügyi alkalmazás radiológiai veszélyek

Hogyan kell idézni

Dobor, J., Kiss, N., & Pátzay, G. (2023). Radioaktív izotópok egészségügyi használata és lehetséges kockázatainak összefoglalása. Hadmérnök, 17(4), 101–112. https://doi.org/10.32567/hm.2022.4.7

Hivatkozások

Babai László (2017): Pajzsmirigy. Online: https://www.endokrinkozpont.hu/pajzsmirigy

Csinády Virág (2018): Csontszcintigráfia szerepe a malignus tumorok staging és restaging vizsgálataiban. Online: http://midra.uni-miskolc.hu/document/28804/24591.pdf

Domokos Endre szerk. (2011): Környezetmérnöki Tudástár. 14. kötet. Sugárvédelem. Veszprém, Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet. Online: https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/anyagok/14-sugvedelem.pdf

Györke Tamás (é. n.): Nukleáris Medicina. Online: http://oftankonyv.reak.bme.hu/tiki-index.phppage=Nukle%C3%A1ris+medicina&structure=Orvosi_Gradu%C3%A1lis&no_bl=y

Halama, James R. – Chair, Daryl Graham – Harkness, Beth A. – Kappadath, S. Cheenu – Madsen, Mark T. – Massoth, Richard J. – Patton, James A. – White, Sharon L. – Williams, Lawrence E. – Wooten, Wesley W. (2019): Acceptance Testing and Annual Physics Survey Recommendations for Gamma Camera, SPECT, and SPECT/CT Systems. The Report of AAPM Task Group 177. Alexandria, American

Association of Physicists in Medicine. Online: https://doi.org/10.37206/184

International Atomic Energy Agency (é. n.): Radioisotopes. Online: https://www.iaea.org/topics/nuclear-science/isotopes/radioisotopes

International Atomic Energy Agency (1990): Guidelines for Industrial Radiation Sterilization Of Disposable Medical Products (Cobalt-60 Gamma Irradiation). Vienna.

International Atomic Energy Agency (2006): Production Techniques and Quality Control of Sealed Radioactive Sources of Palladium-103, Iodine-125, Iridium-192 and Ytterbium-169. Vienna, (2006. június). Online: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/37/078/37078974.pdf?r=1&r=1

International Atomic Energy Agency (2009a): Technetium-99m Radiopharmaceuticals: Status and Trends. Vienna. Online: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1405_web.pdf

International Atomic Energy Agency (2009b): Nuclear Medicine in Thyroid Cancer Management: A Practical Approach. Vienna. Online: https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1608_web.pdf

International Atomic Energy Agency (2009c): Cyclotron Produced Radionuclides: Physical Characteristics and Production Methods. Technical Reports Series No. 468. Vienna Online: https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/trs468_web.pdf

Jodzio, Krzysztof – Lass, Piotr – Nyka, Walenty – Gasecki, Dariusz – Bandurski, Tomasz – Scheffler, Justyna (2002): Cerebral Blood Flow Spect Imaging in Right Hemisphere-Damaged Patients With Hemispatial Neglect. A Pilot Study. Nuclear Medicine Review – Central & Eastern Europe, 5. évf. 1. sz. 49–51.

Kovács Árpád szerk. (2014): Sugárterápia. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. Online: http://tamop.etk.pte.hu/tamop412A/tananyag/sugarterapia/sugarterapia.pdf

Környei József – Mikecz Pál (2012): Radiokémia a gyógyítás szolgálatában. Magyar Tudomány, 173. évf. 2. sz. 141–145. Online: http://epa.oszk.hu/00600/00691/00098/pdf/mtud_2012_02_0141-0145.pdf

Melish, John S. (1990): Thyroid Disease. In Walker, H. K. – Hall, W. D. – Hurst, J. W. szerk.: Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. Boston, Butterworths; Chapter 135. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK241/

Országos Atomenergia Hivatal (2019): SV-18. sz. útmutató. Bővített fokozatú sugárvédelmi képzéseken és továbbképzéseken oktatandó témakörök. Budapest, (2019. november). Online: https://www.haea.gov.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/BEA98D0C319A3C51C-1257F41003303E7/$File/SV_18_1.0.pdf

Pátzay György – Dobor József (2016): Ipari tevékenységekből eredő veszélyforrások és elhárításuk. Budapest, NKE Katasztrófavédelmi Intézet. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/10285

Pesznyák Csilla – Sáfrány Géza szerk. (2017): Sugárbiológia. Budapest, Typotex eKiadó.

Rosenblatt, Eduardo – Zubizarreta, Eduardo szerk. (2017): Radiotherapy in Cancer Care: Facing the Global Challenge. Vienna, International Atomic Energy Agency.

Srivastava, Mukesh – Gaikwad, Rajiv – Samad, A. – Sharma, Barkha – Srivastava, Ashish (2012): Diagnosis of Nephritis by Analysis of 99

Mtc-Dtpa Renal Scintigram Curve in a Dog. Veterinary Practitioner, 13. évf. 1. sz. 80–81. Online: https://www.researchgate.

net/publication/289388237_Diagnosis_of_nephritis_by_analysis_of_99_MTCDTPA_renal_scintigram_curve_in_a_dog

Szentesi Margit – Rajtár Mária – Géher Pál – Pellet Sándor – Balogh Ildikó (é. n.): Radiosynoviorthesis-módszertani útmutató (radiosynovectomia). Krónikus synovitisek kezelése beta sugárzó izotóppal. Online: https://www.nmc.dote.hu/nmszk/NMSZK_modszertan/10_7_radiosynovior.pdf

Taylor, Andrew T. – Brandon, David C. – de Palma, Diego – Blaufox, M. Donald – Durand, Emmanuel – Erbas, Belkis – Grant, Sandra F. – Hilson, Andrew J. W. – Morsing, Anni (2018): SNMMI Procedure Standard/EANM Practice Guideline for Diuretic Renal Scintigraphy in Adults With Suspected Upper Urinary Tract Obstruction 1.0. Seminars in Nuclear Medicine,48. évf. 4. sz. 377–390. Online: https://doi.org/10.1053/j.semnuclmed.2018.02.010

Varga Gábor (2012): Daganatok kórélettana. Online: https://semmelweis.hu/oralbiologia/files/2012/12/12-Daganatok-Varga.pdf

Varga József szerk. (2002): Nukleáris Medicina Tankönyv. 1977–2002. Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Tanszék. Online: https://www.nmc.dote.hu/nmtk/index.html

Wallace, Ian J. – Worthington, Steven – Felson, David T. – Jurmain, Robert D. – Wren, Kimberly T. – Maijanen, Heli – Woods, Robert J. – Lieberman, Daniel E. (2017): Knee Osteoarthritis Has Doubled in Prevalence Since the Mid-20th Century. PNAS, 114. évf. 35. sz. 9332–9336. Online: https://doi.org/10.1073/pnas.1703856114

World Health Organization (2020): Report on Cancer: Setting Priorities, Investing Wisely and Providing Care for All. Geneva, (2020. február 3.). Online: https://www.who.int/publications/i/item/9789240001299