LEVEGŐSZŰRŐK HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRÉSE II. RÉSZ: EGY CSIPETNYI AEROSZOLRÉSZECSKE-FIZIKA, NÉHÁNY SZÓ AZ AEROSZOLOK ÉS AZ ÁRAMLÓ KÖZEG KAPCSOLATÁRÓL

Absztrakt

Jelen írás egy többrészes cikksorozat második munkája, amely betekintést nyújt az  aeroszolrészecskék fizikájába, tárgyalja azon legfontosabb törvényszerűségeket,  amelyeket figyelembe kell venni az aeroszol mintavételi technikák  megvalósításánál a jó mintavételi hatásfok elérése érdekében. A publikáció a  KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat- fejlesztés” projekt támogatá-sával, a Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében  készült.

Kulcsszavak:

aeroszolrészecske-fizika Knudsen-szám Stokes-szám részecske-koncentráció részecskeméret szerinti eloszlás egyenérték-átmérő

Hogyan kell idézni

Csurgai, J. . (2018). LEVEGŐSZŰRŐK HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRÉSE II. RÉSZ: EGY CSIPETNYI AEROSZOLRÉSZECSKE-FIZIKA, NÉHÁNY SZÓ AZ AEROSZOLOK ÉS AZ ÁRAMLÓ KÖZEG KAPCSOLATÁRÓL. Hadmérnök, 13(2), 138–158. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6211