A biztonság és a biztonságmenedzsment vizsgálata vállalati nézőpontból

doi: 10.32567/hm.2020.1.2

Absztrakt

Mi a biztonság, mit értünk alatta, amikor szóba hozzuk, megfogalmazzuk? Mit értünk ma Magyarországon vállalati biztonságmenedzsment alatt, valamint milyen fejlettségi szintre pozícionálhatjuk napjainkban a nemzetközi biztonságmenedzsment jelenlegi vezető tudományos, szakmai iránymutatásaihoz viszonyítva?
A hazai szakirodalomban többféle, többrétegű és a biztonságot különbözőképpen értelmező meghatározásokkal találkozhatunk, ezek összefoglalása nem célja az értekezésnek, sokkal inkább annak az iránynak a felvázolása, ami a legközelebb áll a vállalati biztonságmenedzsmenthez.
A biztonság megszervezéséről született szakvélemények, akár egy objektum esetében, akár egy rendszer felépítéséről értekeznek, a vagyonvédelmet egy piramisformával ábrázolják. Ezt a piramist általában három részre osztják fel, mechanikai, elektronikus és élőerős védelemre.
Ezzel szemben én egy átfogóbb, komplex megközelítést javaslok, ami véleményem szerint jobban lefedi a biztonsági rendszert. Kiemelem a biztonságmenedzsment elengedhetetlen és vezető szerepét. A biztonságmenedzsment a biztonsági rendszer vezető része/eleme, amely megtervezi, létrehozza, működteti és folyamatosan tökéletesíti a teljes biztonsági vagy védelmi rendszert, ami nélkül nem beszélhetünk megfelelő, hatékony védelemről.

Kulcsszavak:

biztonság biztonságmenedzsment védelem mechanikai, elektronikus, élőerős, komplex biztonságmenedzsment

Hogyan kell idézni

Zólyomi, Z. (2020). A biztonság és a biztonságmenedzsment vizsgálata vállalati nézőpontból. Hadmérnök, 15(1), 19–29. https://doi.org/10.32567/hm.2020.1.2