A földrengéskockázat elemzése valószínűségi módszerrel

doi: 10.32567/hm.2020.1.5

Absztrakt

A földrengéskockázat mérnöki szempontból való elemzésének célja, hogy a tervezett építmények ellen tudjanak állni adott mértékű talajmozgásnak. Egy jövőben bekövetkező földrengésnek nagy a bizonytalansága a helyet, a méretet és az ebből eredő talajmozgás-intenzitást illetően. A valószínűségi földrengéskockázat-analízis (Probabilistic Seismic Hazard Analysis – a továbbiakban: PSHA) megpróbálja ezeket a bizonytalanságokat számszerűsíteni és kombinálni, hogy egy adott hely jövőbeli rengésveszélyeztetettsége explicit módon leírható legyen. A cikk konkrét számítási példán is demonstrálja a módszer alkalmazását. Magyarország földrengés szempontjából legveszélyeztetettebb zónájának környékén számítjuk ki a talajgyorsulás átlagos értékét meghaladó valószínűséget a PSHA-egyenletek segítségével.
Magyar nyelvű folyóiratokban vagy könyvekben a PSHA-módszer matematikai hátteréről csak keveset olvashatunk. E cikk célja, hogy az olvasó a valószínűségszámítás segítségével megértse a PSHA alkalmazását, illetve annak korlátait.

Kulcsszavak:

földrengéskockázat PHSA-módszer talajmozgás-intenzitás Cornell-modell

Hogyan kell idézni

Fekete, Árpád. (2020). A földrengéskockázat elemzése valószínűségi módszerrel. Hadmérnök, 15(1), 63–78. https://doi.org/10.32567/hm.2020.1.5