A drónokkal kapcsolatos kockázatok és kezelési lehetőségeik

doi: 10.32567/hm.2021.3.11

Absztrakt

A pilóta nélküli légijárművek, vagy rövidebb néven drónok számának növekedésével a technológiával kapcsolatos  kérdések száma is arányosan növekedett az utóbbi időben.  A tanulmány a kockázatok kérdéskörét dolgozza fel.  Elsősorban szükséges a technológia szempontjából  releváns veszélyek definiálása. A felmerülő kockázatok tekintetében a személyiségi jogok megsértése, illetve a  birtokháborítás és a károkozás tényállása jelenik meg. Ezt  követően megjelenik az alkalmazott módszertan, a  Preliminary Hazard Analysis (PHA), vagyis az előzetes  veszély- és kockázatelemzés, valamint annak elemeinek  bemutatása. Jelen esetben ez egy esettanulmányon keresztül elvégzett kockázatelemzést foglal magába.  Kifejezetten hangsúlyos egy esetleges incidensben rejlő  baleseti és adatvédelmi faktorok bemutatása. Mindemellett megjelennek a kockázatok kezelésének lehetőségei,  kifejezetten a felelősségbiztosítás intézménye – hazai  szinten összehasonlítva a különböző ajánlatokat. Kitekintésként a SORA módszer kerül bemutatásra. 

Kulcsszavak:

drón kockázatelemzés kockázatkezelés

Hogyan kell idézni

Hankó, V. (2021). A drónokkal kapcsolatos kockázatok és kezelési lehetőségeik. Hadmérnök, 16(3), 189–202. https://doi.org/10.32567/hm.2021.3.11