Gyermekek és fiatalok szűkítésen keresztüli áramlásának vizsgálata

doi: 10.32567/hm.2021.3.6

Absztrakt

A gyermekek és a fiatalok menekülőképessége különbözhet a felnőttek menekülőképességétől. A menekülőképesség  vizsgálatára a leggyakrabban felnőtt résztvevőkkel kerül  sor, azonban fontos lenne tudni, hogy mennyiben tér el a  gyermekek és fiatalok  menekülőképessége attól, amit a  felnőtt populáció adatai alapján határoznak meg. A  menekülőképesség egyik tényezője a szűkítések átbocsátókapacitása. Kiürítési számítás során az  átbocsátóképességet egyetlen fix értékkel veszi figyelembe a hatályos tűzvédelmi  műszaki irányelv, nincs külön érték  megállapítva gyermekek és felnőttek vonatkozásában. Az  épületben tartózkodó személyek  biztonsága függ attól,  hogy az épület kiürítése meg tud-e történni addig, amíg a  menekülő személyek életfeltételei adottak. A szerzők vizsgálat tárgyává tették a gyermekek menekülőképességét, amit ebben a cikkben foglalnak  össze. A tanulmány a menekülőképesség  egy aspektusát  vizsgálja, amely a szűkítések átbocsátóképessége, jóllehet a  menekülőképesség nem csupán ettől függ. A menekülőképesség egyéb tényezőinek vizsgálata további  kutatás tárgya lehet. A szerzők e cikkben számolnak be a  kutatás során végzett megfigyeléseikről, méréseikről.  Bemutatják továbbá a szűkítéseken keresztüli gyalogosáramlásra vonatkozó hazai és nemzetközi  szakirodalmat. Ez a kutatás megteremti annak lehetőségét, hogy kiderüljön, érdemes-e eltérő értéket megállapítani a  kiürítési számítások során alkalmazandó átbocsátóképességre külön gyermekekre és felnőttekre vonatkozóan, továbbá lehetőséget ad további vizsgálatok megalapozására. 

Kulcsszavak:

gyermekek menekülőképessége kiürítés kiürítési számítás átbocsátóképesség gyalogosáramlás

Hogyan kell idézni

Herczeg, G. ., & Bérczi, L. (2021). Gyermekek és fiatalok szűkítésen keresztüli áramlásának vizsgálata. Hadmérnök, 16(3), 97–118. https://doi.org/10.32567/hm.2021.3.6