Stratégiai kommunikáció – szakirodalmi áttekintés

doi: 10.32567/hm.2019.3.13

Absztrakt

Napjainkra a „stratégiai kommunikáció”, mint kifejezés és sajátos gondolkodásmód és eljárási rendszer divatos szakkifejezéssé vált a nemzetközi kapcsolatokban csakúgy, mint a hadtudományokban. A szerző a cikkben bemutatja és csoportosítja az eddigi kutatásai során felkutatott forrásokat azzal céllal, hogy elősegítse a témához kapcsolódó további kutatásokat és  kiindulási pontokat  nyújtson a téma könnyebb értelmezéséhez. Ez a publikáció az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-4-NKE-107  kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának és az  MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával készült.

Kulcsszavak:

stratégiai kommunikáció szakirodalom áttekintés

Hogyan kell idézni

Németh, L. J. (2020). Stratégiai kommunikáció – szakirodalmi áttekintés. Hadmérnök, 14(3), 159–167. https://doi.org/10.32567/hm.2019.3.13