Szerves mikroszennyezők kockázatelemzése a parti szűrésen alapuló ivóvízellátásban

doi: 10.32567/hm.2021.1.5

Absztrakt

A környezetünkben előforduló szerves mikroszennyezők az elmúlt néhány évtizedben kerültek a kutatások fókuszába. A jellemzően antropogén forrásból származó szennyezőanyagok felszíni vizekben történő megjelenése előrevetíti annak lehetőségét, hogy parti szűrésű vízbázisainkon keresztül e vegyületek bekerülnek az ivóvízellátó rendszerekbe, a fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelentve. A közelmúltban zajlott kutatások rámutattak, hogy e szennyezőanyagok a Dunában és a folyóhoz kapcsolódó fővárosi parti szűrésű vízbázisokban is jelen vannak. E kutatások eredményei alapján, illetve a nemzetközi szakirodalomban publikált,
ivóvízre vonatkozó egészségügyi indexek felhasználásával kiszámítható az egyes vegyületek kockázati tényezője. Ezzel tulajdonképpen számszerűsíthető a szerves mikroszennyező anyagok fogyasztókra gyakorolt kockázatának mértéke. Ebben a cikkben a szerző a Budapest ivóvízellátását biztosító ivóvízbázisok és a szerves
mikroszennyezők kapcsolatát, kockázatait elemzi. A kockázati tényezők ismeretében meghatározható azon szerves szennyezőanyagok csoportja, amely a jövőben
nagyobb figyelmet és folyamatos nyomon követést igényel.

Kulcsszavak:

parti szűrés szerves mikroszennyezők ivóvízellátás ivóvízbázisok kockázatelemzés kockázatbecslés

Hogyan kell idézni

Goda, Z. (2021). Szerves mikroszennyezők kockázatelemzése a parti szűrésen alapuló ivóvízellátásban. Hadmérnök, 16(1), 79–94. https://doi.org/10.32567/hm.2021.1.5