A hibatűrő képesség növelése kritikus infrastruktúrákban

Absztrakt

A kritikus infrastruktúrák hálózatokat alkotnak, legyen szó akár vasúthálózatról, úthálózatról, elektromos hálózatról, vagy informatikai hálózatról. Ezen hálózatok matematikai elemzése gráfelméleti módszerek segítségével történhet. Kritikus infrastruktúrákkal szemben természetes elvárás lehet, hogy egy (vagy esetleg néhány) infrastruktúra elem meghibásodása esetén az infrastruktúra összefüggő maradjon, azaz lehetőség szerint ne jöjjenek létre egymástól elválasztott komponensek a hálózatban. Ezen hibatűrő képesség gráfelméleti megfelelője a többszörös összefüggőség, melynek kiszámítására ismertek hatékony algoritmusok. Fontos kérdés, hogy ha egy kritikus infrastruktúra nem teljesít bizonyos gráfelméleti megbízhatósággal kapcsolatos követelményeket, akkor hogyan lehet a lehető legkisebb költséggel kibővíteni az infrastruktúrát oly módon, hogy ezen követelményeknek eleget tegyen.
A cikk kutatásaihoz az Új Széchenyi Terv keretein belül az EFOP-3.6.2-16-2017-00016 számú projekt biztosított forrást. A kutatás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kulcsszavak:

kritikus infrastruktúrák gráfelmélet

Hogyan kell idézni

Zentai, D. (2018). A hibatűrő képesség növelése kritikus infrastruktúrákban. Hadmérnök, 13(3), 471–476. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3915