Az IT biztonságtudatosság szerepe az e-learning hallgatói használati hajlandóságának TAM modelljében magyar oktatási környezetben – A strukturális egyenlet modellezés

Absztrakt

A digitalizáció nagymértékű elterjedése mind az iparban, mind az üzleti világban a XXI. század második évtizedében, valamint a felsőoktatásban, a tanulási folyamatokban végbemenő digitalizáció az (online) e-learning kurzusok esetén, amely a felsőoktatásban megjelenő oktatási módszertani megújulás része Magyarországon, maga után vonta az e-learning (rendszerek) elfogadás és használat vizsgálatának szükségességét a korai Z generációhoz tartozó magyar diákok között. A cikkben kiterjesztem a TAM modellt olyan külső faktorokkal mint a digitális tanulás, az okos eszközök, az IT biztonságtudatosság, és elemzem, hogy ezen faktorok jelentősen befolyásolják-e a TAM modell endogén változóit a magyar környezetben. A kutatás adatai a SEM modell használatával kerültek feldolgozásra az AMOS programban. Az elemzésem alátámasztja a legtöbb hipotézist, azaz a modell alkalmazható a magyar környezetben. A felsőoktatás stratégiai döntéshozóinak és e-learning fejlesztőinek figyelembe kell venniük a fenti faktorokat az e-learning-es fejlesztések során a magyar felsőoktatásban.

Kulcsszavak:

Kiterjesztett TAM SEM e-learning IT biztonságtudatosság

Hogyan kell idézni

Tick, A. (2018). Az IT biztonságtudatosság szerepe az e-learning hallgatói használati hajlandóságának TAM modelljében magyar oktatási környezetben – A strukturális egyenlet modellezés. Hadmérnök, 13(3), 453–470. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3912