A kiberbiztonsági információcsere interoperabilitási kérdései

Absztrakt

Napjaink társadalmi, gazdasági, és mindennapi tevékenysége egyre növekvő mértékben függ a kiberteret alkotó, globálisan összekapcsolt, decentralizált informatikai rendszerek és hálózatok által nyújtott szolgáltatásoktól. A kiberbiztonság megteremtése és fenntartása a kiberbiztonsági szervezetek, az informatikai rendszereket, hálózatokat működtető szervezetek, az állampolgárok, és a média kiemelt jelentőségű közös feladata, amely több szereplőre kiterjedő és széleskörű együttműködést igényel.
Jelen publikáció – egy háromrészes sorozat zárásaként – a kiberbiztonsági szervezetek közötti információcsere interoperabilitási problémáit, követelményeit mutatja be, elemzi, kiemelten a kiberbiztonsági eseményekre, sérülékenységekre vonatkozó információk cseréjéhez kapcsolódóan.
A publikáció a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés projekt támogatásával, a Kiberbiztonsági Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében készült.

Kulcsszavak:

kiberbiztonság kiberbiztonsági szervezetek kiberbiztonsági információcsere interoperabilitás

Hogyan kell idézni

Munk, S. (2018). A kiberbiztonsági információcsere interoperabilitási kérdései. Hadmérnök, 13(3), 422–434. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3890