A nyílt forrású információszerzés szerepe a kibertámadások végrehajtása során

Absztrakt

A mindennapi életünk során kulcsfontosságú szerepet töltenek be a különféle adatok, információk, ennek következtében ezek megszerzése és hatékony felhasználása is rendkívül fontos a napi rutin feladataink megoldása és a kibertámadások végrehajtása folyamán egyaránt, ugyanis a megfelelő információk megszerzése éppúgy elengedhetetlen a hétköznapi tevékenységeink elvégzéséhez, mint egy kibertámadás kivitelezéséhez. Az információszerzés a kibertámadások lebonyolításának nélkülözhetetlen eleme, tulajdonképpen az első lépéseként is értelmezhető. Az információszerzés alkalmas a támadás célpontjának megismerésére, ezáltal a különböző sérülékenységek, sebezhetőségek és kockázatok feltárására is, hiszen ezen hiányosságok felfedésével jelentősen növelhető a támadás eredményes végrehajtásának esélye. Továbbá a kibertámadások egyes szakaszainak hatékony megvalósításához számos olyan tervezési, szervezési és végrehajtási tevékenység kapcsolódik, amely során a releváns információk megszerzésével, öszszegyűjtésével, illetve felhasználásával sokkal eredményesebben, hatékonyabban és gyorsabban kivitelezhető egy ilyen támadás.

Jelen tanulmányban áttekintésre kerülnek nyílt forrású információszerzés lehetséges eszközei, formái és a kibertámadásokban betöltött szerepe is.

Kulcsszavak:

OSINT kibertámadás információ nyílt forrású információszerzés

Hogyan kell idézni

Deák, V. (2018). A nyílt forrású információszerzés szerepe a kibertámadások végrehajtása során. Hadmérnök, 13(3), 391–402. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3859