A katasztrófavédelem tűzoltói munkakörbe történő jelentkezés motivációi

Absztrakt

Tanulmányomban a katasztrófavédelem tűzoltói munkakörbe történő jelentkezés motivációit vizsgáltam. Arra kerestem a választ, hogy milyen befolyásoló tényezők, motivációk játszanak szerepet e munkakörbe való jelentkezéskor. A kutatásom elméleti háttereként a pályaválasztás és a pályaválasztás motivációi szolgáltak. Vizsgálatom célcsoportja a tűzoltói munkakörbe jelentkezők voltak. A saját vizsgálatom három módszer mentén öt felvetés megfogalmazásából áll. Elsődleges módszerként – a lehetőségeimhez mérten – a tűzoltó munkakörre vonatkozó, pályamotivációt vizsgáló kérdőíves felmérést végeztem. Másodlagos vizsgálati módszerként – a szervezet által részemre bocsátott – előző évi adatok alapján statisztikaelemzéssel trendvizsgálatot készítettem. Harmadlagos vizsgálati módszerként a szervezet által közvetített toborzó szöveg tartalomelemzését választottam.
A tanulmányom a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói munkakörbe történő kiválasztásrendszere és a jelentkezés motivációi című diplomamunkám nyomán készült.

Kulcsszavak:

pályaválasztás pályaválasztási motivációk pályakép tűzoltói kompetenciák

Hogyan kell idézni

Frigy, Éva G. (2018). A katasztrófavédelem tűzoltói munkakörbe történő jelentkezés motivációi. Hadmérnök, 13(3), 193–202. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3825