Az ivóvízkezeléssel kapcsolatos problémakör hazánkban

Absztrakt

Ahogy az emberi szervezet jelentős részét a víz teszi ki, úgy Földünk felszínének közel háromnegyedét is víz borítja. A víz a földi élet, a természet, illetve az emberi társadalom számára is létfontosságú, nélkülözhetetlen természeti javak egyike. A társadalom egyik működési alapfeltétele a vízzel való gazdálkodás és annak biztosítása. A víz iránti igény a népesség növekedésével időről időre folyamatosan emelkedett. Becslések alapján a fejlett országok közel háromszor annyi vizet használnak, mint amennyit a természetes körforgás biztosítani képes. Emiatt fokozódó mértékben hasznosítják például a rétegvíz tartalékokat, ami a talajvíz szintjének nem kívánatos csökkenésével jár, de egyre nagyobb mértékben kell a vízhiányt szennyezett felszíni vizekből költséges tisztítással fedezni. Vajon hazánkban az ivóvíz-ellátó rendszer hozzá tud járulni hatékonyan a lakosság biztonságos ivóvízellátásához?

Kulcsszavak:

közművek vízgazdálkodás ivóvízkezelés ivóvízszenyezés

Hogyan kell idézni

Csősz, L. (2018). Az ivóvízkezeléssel kapcsolatos problémakör hazánkban. Hadmérnök, 13(3), 171–178. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3822