Hálózati hiba esetén a végfelhasználói kiesések számának gráfelméleti meghatározása

Absztrakt

Cikkünkben a fa struktúrával modellezhető rendszerek gráfelméleti elemzését mutatjuk be. A vizsgált modellekben a gráf csomópontjai a lehetséges meghibásodott eszközök, a fa gráf legalacsonyabb szintjein elhelyezkedő csomópontok, azaz a levelek pedig az ügyfelek vagy más fogyasztók, végfelhasználók. Az ismertetett új módszerrel elérhetőségi mátrix és gráfelméleti módszerek alkalmazásával alacsony lépésszámú matematikai művelet végrehajtásával meghatározható e modellekben az egyes csomópontok meghibásodása következtében szolgáltatás kieséssel érintett végfelhasználói darabszám. Azaz, hogy egy meghibásodott eszköz, hány végfelhasználó üzemszünetével jár.
A kidolgozott új módszer a villamos energia szolgáltatás megbízhatóságának – a nemzetközi szakirodalomban SAIFI és SAIDIként ismert – mutatói és az AD&TE kutatócsoport által létrehozott villamosenergia-rendszer modell alkalmazásával mutatjuk be.

Kulcsszavak:

gráfelmélet elérhetőségi mátrix kisfeszültségű elosztóhálózat

Hogyan kell idézni

Holcsik, P., Pokorádi, L., & Pálfi, J. (2018). Hálózati hiba esetén a végfelhasználói kiesések számának gráfelméleti meghatározása. Hadmérnök, 13(3), 28–37. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3761