Kiberbiztonsági szervezetek közötti információcsere

Absztrakt

Napjaink társadalmi, gazdasági, és mindennapi tevékenysége egyre növekvő mértékben függ a kiberteret alkotó, globálisan összekapcsolt, decentralizált informatikai rendszerek és hálózatok által nyújtott szolgáltatásoktól. A kiberbiztonság megteremtése és fenntartása a kiberbiztonsági szervezetek, az informatikai rendszereket, hálózatokat működtető szervezetek, az állampolgárok, és a média kiemelt jelentőségű közös feladata, amely több szereplőre kiterjedő és széleskörű együttműködést igényel.
Jelen publikáció – egy háromrészes sorozat második részeként – leírja és értékeli a kiberbiztonsági szervezetek által kezelt, illetve a köztük áramló információkat, az információcsere alapvető jellemzőit.
„A publikáció a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 'A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés' projekt támogatásával, a Kiberbiztonsági Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében készült”.

Kulcsszavak:

kiberbiztonság kiberbiztonsági szervezetek kiberbiztonsági információcsere interoperabilitás

Hogyan kell idézni

Munk, S. (2018). Kiberbiztonsági szervezetek közötti információcsere. Hadmérnök, 13(4), 315–328. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3683