A differenciált szakmai ismeretek oktatásának összevetése a gazdálkodási, a katonai gazdálkodási és a katonai logisztika alapképzésekben

Absztrakt

Az elmúlt néhány évben a honvéd tisztképzés átalakításra került. Ennek következtében a (katonai) gazdálkodási szak is megszűnt, 2016-ban került kibocsátásra az utolsó közgazdász tiszt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. Az új katonai logisztika alapképzési szak ezzel párhuzamosan 2013-ban indult el, amelyen az első kibocsátásra 2017-ben került sor. A szakok merőben eltérnek egymástól, nem csak a végzettség tekintetében, hanem egyéb téren is.

Cikkünkben ezeket a különbözőségeket mutatjuk be, olyan szempontból, hogy miként alakult át a differenciált szakmai ismeretek oktatása az egymást követő képzésekben. Megvizsgáljuk, hogy hogyan módosultak az óraszámok és a kreditértékek az egyes ilyen jellegű tantárgyak esetében. Végül ehhez kapcsolódóan bemutatjuk azon tényezőket, amelyek ezek kialakulásához vezettek.

Kulcsszavak:

tisztképzés differenciált szakmai ismeret katonai gazdálkodás katonai logisztika

Hogyan kell idézni

Pap, A., & Venekei, J. (2018). A differenciált szakmai ismeretek oktatásának összevetése a gazdálkodási, a katonai gazdálkodási és a katonai logisztika alapképzésekben. Hadmérnök, 13(4), 277–284. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3659