Levegőszűrők hatékonyságának mérése III. rész

Az aeroszol-mintavételi technikák, izokinetikus mintavétel, mintavétel hatékonysága, mintázási veszteségek

Absztrakt

Jelen írás egy többrészes cikksorozat harmadik darabja, amely részletesen foglalkozik mindenfajta aeroszol-koncentráció mérésének központi eljárásával, a nyugvó és áramló légnemű közegekből való helyes mintavétel szabályaival, valamint áttekinti a mintavétellel együtt járó veszteségeket.
A publikáció a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt támogatá-sával, Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében készült.

Kulcsszavak:

aeroszolrészecske-fizika Knudsen-szám Stokes-szám részecskeszámlálás egyezményes frakciók vágási méret izokinetikus mintavétel tehetetlenségi impaktorok

Hogyan kell idézni

Csurgai, J. (2018). Levegőszűrők hatékonyságának mérése III. rész: Az aeroszol-mintavételi technikák, izokinetikus mintavétel, mintavétel hatékonysága, mintázási veszteségek. Hadmérnök, 13(4), 146–170. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3619