A civil kockázat elemzési módszerek lehetőségei a katonai műveletek környezeti hatásértékelése során

doi: 10.32567/hm.2019.2.28

Absztrakt

A katonai tevékenység sikere nagyban függ attól, mennyiben vették figyelembe a tervezésnél a kockázati tényezőket. A katonai szervezetek tevékenysége szerte a világban magában hordozza a környezetre hatást gyakorló balesetek lehetőségét, és teret nyer az az ipari veszélyforrások fegyverként való alkalmazása is. E cikkben a szerző a civil területen kifejlesztett kockázatelemzés korszerű módszereinek katonai területen való alkalmazási lehetőségét vizsgálja. Vizsgálja a katonai műveleti területeken várható veszélyforrások elemzési módszereit és azok alkalmazhatóságát a döntéshozatal támogatásában.

Kulcsszavak:

kockázatelemzés kockázatértékelés kockázatmenedzsment

Hogyan kell idézni

Leskó, G. (2019). A civil kockázat elemzési módszerek lehetőségei a katonai műveletek környezeti hatásértékelése során. Hadmérnök, 14(2), 335–346. https://doi.org/10.32567/hm.2019.2.28