A fenntartható és zavartalan elektronikus ügyintézés szoftvertechnológiai háttere - 1. Rész

doi: 10.32567/hm.2019.2.23

Absztrakt

Európán innen és túl az egyes országok mindenkori törvényhozásának mindig is nehézséget jelentett az új technológiákkal együtt kialakult kérdések időben történő szabályozása. Az új kihívások feltárása és megértése során a nemzetközi gyakorlat nyomon követése adhat támpontokat, természetesen az adott ország sajátosságainak figyelembe vételével. Napjaink információs társadalmában folyamatosan szabályozandó terület az e-kormányzás is. A leendő korok generációinak már magától értetődő lesz a digitális alapokon megvalósuló kormányzás, ugyanakkor a szabályozás és a megvalósítás manapság még érdekes kérdéseket vet fel. Ebben a tanulmányban a GDPR és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos követelmények szoftvertechnológia elemzése következik. A cikk második felében a szerzők a feltárt problémák kezelésére alkalmas szoftvertervezési mintákat mutatnak be.

Kulcsszavak:

Általános Adatvédelmi Rendelet elektronikus ügyintézés szoftvertechnológia tervezési minta proxy holder

Hogyan kell idézni

Négyesi, I., & Gerevich, J. (2019). A fenntartható és zavartalan elektronikus ügyintézés szoftvertechnológiai háttere - 1. Rész. Hadmérnök, 14(2), 281–292. https://doi.org/10.32567/hm.2019.2.23