Hazai üzemelő és távlati parti szűrésű ivóvízbázisok mennyiségi és minőségi értékelése

doi: 10.32567/hm.2019.2.13

Absztrakt

Hazánk ivóvíztermelésének több, mint 30%-a üzemelő parti szűrésű ivóvízbázisokból származik és a legjelentősebb távlati ivóvízbázisok is folyóink homokos-kavicsos teraszain kerültek kijelölésre. A parti szűrésű vízszerzés mindmáig az egyik leghatékonyabbnak és leggazdaságosabbnak tekinthető, más vízszerzési módokkal összehasonlítva számos előnnyel rendelkezik. A parti szűrésű vízbázisok szűrőrétegében végbemenő mechanikai, biológiai és fizikai-kémiai folyamatok természetes úton zajlanak le, ezáltal jelentős költségek takaríthatók meg. A szerző e cikkben rámutat a parti szűrés folyamatainak máig ismeretlen területeire, veszélyeztető tényezőire, valamint arra a tényre, hogy az elmúlt két évtizedben sérülékenynek minősített és részben védelembe helyezett parti szűrésű vízbázisaink mennyiségi és minőségi mutatóinak figyelemmel követése és monitorozása kiemelt jelentőséggel bír, hiszen vízellátásunk jelentős pillérét képezik. A parti szűrésű vízbázisok értékelésén túl a szerző rávilágít a vízbázisvédelem hiányosságaira, valamint felhívja a figyelmet új, napjainkban jelentkező kockázati tényezőkre.

Kulcsszavak:

vízbázisvédelem parti szűrés ivóvízbiztonság vízellátás

Hogyan kell idézni

Goda, Z. (2019). Hazai üzemelő és távlati parti szűrésű ivóvízbázisok mennyiségi és minőségi értékelése. Hadmérnök, 14(2), 157–166. https://doi.org/10.32567/hm.2019.2.13