A katasztrófavédelem komplex feladatrendszere föld alatti gáztároló üzemek esetén

doi: 10.32567/hm.2019.2.12

Absztrakt

A szénhidrogén raktározás egy speciális területét, a földalatti gáztárolást mutatom be a katasztrófavédelem önkormányzati és rendvédelmi feladatainak szemszögéből vizsgálva. A szénhidrogénekben lévő szénatomok kapcsolódása végtelen számú variánst hozhat létre, amelyek közül a gázhalmazállapotban lévő földgáz tulajdonságait, keletkezésének, szállításának és tárolásának módját ismertetem. Egy magyarországi földalatti gáztárolón keresztül bemutatom a katasztrófavédelem feladatait a veszélyeztető hatások elkerülése, kezelése érdekében. Megvizsgálok egy gáztárolót érintő tűzesetet, hatásait és a lakosság tájékoztatásának lehetőségeit. Vizsgálom a vonatkozó törvények és rendeletek irányadó részeit. Célom az üzemeltetés biztonságosabbá tétele, a lakosság megóvása, felkészítése a gáztárolást érintő különleges helyzetekre.

Kulcsszavak:

földgáztárolás lakosságvédelem katasztrófavédelem infokommunikáció

Hogyan kell idézni

Tóth, A., & Endrődi, I. (2019). A katasztrófavédelem komplex feladatrendszere föld alatti gáztároló üzemek esetén. Hadmérnök, 14(2), 143–156. https://doi.org/10.32567/hm.2019.2.12