A különleges mentési felszerelések biztonságos használatának elemzése statisztikai módszerekkel, II. rész

doi: 10.32567/hm.2019.2.18

Absztrakt

A katasztrófák és a balesetek fokozódó extrémitása miatt a mentési műveletek egyre összetettebbé váltak, ez pedig mind elméleti és mind gyakorlati szempontból jobban felkészült mentési szakszemélyzetet kíván meg. Komoly problémát jelent, hogy a különleges mentéseknél alkalmazott eszközök használatának módszerei sok esetben csupán „szájhagyomány” alapján terjednek, miközben a gyártók által a kifejlesztett eszközpark viszont dinamikusan fejlődik.

A tanulmány célja, hogy egy erre a célra tervezett direkt választási módszerrel végzett kutatás eredményeinek faktoranalízissel történő feldolgozása egyfelől megválaszolja azt a kérdést, hogy a felhasználók hogyan ítélik meg három kiválasztott konkrét kötéltechnikai eszköz biztonságos használhatóságát, másrészt pedig erre támaszkodva biztonságnövelő javaslatokat fogalmazzon meg ezen eszközök használatával kapcsolatban.

 A tanulmányom második részében Q-módszertannal vizsgálom a biztonságos eszközhasználatot, amelybe bedolgoztam a korábban kapott statisztikai eredményeket, gyártói értékeléseket.

Kulcsszavak:

kötéltechnika mentési felszerelés faktoranalízis biztonság Q-módszertan

Hogyan kell idézni

Jackovics, P. (2019). A különleges mentési felszerelések biztonságos használatának elemzése statisztikai módszerekkel, II. rész. Hadmérnök, 14(2), 213–227. https://doi.org/10.32567/hm.2019.2.18