A különleges mentési felszerelések biztonságos használatának elemzése statisztikai módszerekkel I. rész

doi: 10.32567/hm.2019.1.11

Absztrakt

A katasztrófák és a balesetek fokozódó extrémitása miatt a mentési műveletek egyre összetettebbé váltak, ez pedig mind elméleti mind pedig gyakorlati szempontból jobban
felkészült mentési szakszemélyzetet kíván meg. Komoly problémát jelent, hogy a különleges mentéseknél alkalmazott eszközök használatának módszerei sok esetben csupán „szájhagyomány” alapján terjednek, miközben a gyártók által a kifejlesztett eszközpark viszont dinamikusan fejlődik. A mentési felszerelések ilyen mértékű változása a kötéltechnikával végzett mentések esetében is jól megfigyelhető, ahol a biztonságos eszközhasználatnak fokozottan kell érvényesülni.
A tanulmány célja, hogy egy erre a célra tervezett kérdőíves kutatás eredményeinek matematikai statisztikai feldolgozása alapján egyfelől megválaszolja azt a kérdést, hogy a felhasználók hogyan ítélik meg három kiválasztott konkrét kötéltechnikai eszköz biztonságos használhatóságát, másrészt pedig erre támaszkodva biztonságnövelő javaslatokat fogalmazzon meg ezen eszközök használatával kapcsolatban. A tanulmányom  első részében a Mann-Whitney próba és a Spearman-féle rangkorreláció eredményeit elemzem.

Kulcsszavak:

Kötéltechnika Mentési felszerelés Statisztika Biztonság Spearmen-féle korreláció

Hogyan kell idézni

Jackovics, P. (2019). A különleges mentési felszerelések biztonságos használatának elemzése statisztikai módszerekkel I. rész. Hadmérnök, 14(1), 122–137. https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.11