A biometrikus adatok kezelésének jogi szabályozása

doi: 10.32567/hm.2019.1.1

Absztrakt

Jelen cikk rövid áttekintést kíván nyújtani a biometrikus adatok felhasználására és a biometrikus azonosítás során végrehajtott adatkezelésekre vonatkozó jogszabályi környezetről és az alkalmazandó magyar és európai uniós (EU) jogszabályokról.
Bemutatásra kerülnek a biometrikus azonosítási eljárások működési elvei, a biometrikus adatok kezelésére vonatkozó releváns jogszabályok, valamint a Nemzeti Adavétdelmi és Információszabadság Hatóság és a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) témához kapcsolódó véleményei, iránymutatásai és állásfoglalásai.

Kulcsszavak:

biometrikus azonosítás biometrikus adat adatvédelem

Hogyan kell idézni

Kovács, T., & Miklós, G. (2019). A biometrikus adatok kezelésének jogi szabályozása. Hadmérnök, 14(1), 8–16. https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.1