SZENZORHÁLÓZATOK ADATAINAK INTEGRÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A PERSPEKTIVIKUS ERŐKÖVETÉSI RENDSZEREKBE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI EGÉSZSÉGÜGYI ADATOKRA

Absztrakt

Napjainkban komoly igényként jelentkezik, hogy a nyomon követett személyek, gép- és harcjárművek, robotok geolokációs adatain túl harcképességüket, egészségügyi adataikat, a személy és a technikai eszközök készleteinek feltöltöttségét is közel valós időben nyomon lehessen követni. A jövő erőkövető hálózataiban várhatóan már megvalósulhatnak a szenzorhálózatokból kinyert adatok eszköz-eszköz közötti automatizált információcseréje. Kutatásomban vizsgálom az elsődlegesen egészségügyi adatok monitorozását végző szenzorhálózatokból érkező adatok becsatornázási lehetőségeit, kiemelt figyelmet fordítva az IEEE 802.15.4 szabványú Zigbee eljárásra.

A KUTATÁS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-18-3-IV-NKE-27 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT

Kulcsszavak:

ZigBee szenzorhálózat erőkövetés IoT blue force tracking sensor network

Hogyan kell idézni

Károly, K. (2019). SZENZORHÁLÓZATOK ADATAINAK INTEGRÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A PERSPEKTIVIKUS ERŐKÖVETÉSI RENDSZEREKBE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI EGÉSZSÉGÜGYI ADATOKRA. Hadmérnök, 14(1), 260-270. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/136