Szenzorhálózatok adatainak integrálási lehetőségei a perspektivikus erőkövetési rendszerekbe, különös tekintettel az egyéni egészségügyi adatokra

doi: 10.32567/hm.2019.1.21

Absztrakt

Napjainkban komoly igényként jelentkezik, hogy a nyomon követett személyek, gép- és harcjárművek, robotok geolokációs adatain túl harcképességüket, egészségügyi adataikat, a
személy és a technikai eszközök készleteinek feltöltöttségét is közel valós időben nyomon
lehessen követni. A jövő erőkövető hálózataiban várhatóan már megvalósulhatnak
a szenzorhálózatokból kinyert adatok eszközeszköz közötti automatizált információcseréje.
Kutatásomban vizsgálom az elsődlegesen egészségügyi adatok monitorozását végző
szenzorhálózatokból érkező adatok becsatornázási lehetőségeit, kiemelt figyelmet fordítva az IEEE 802.15.4 szabványú Zigbee eljárásra.
A kutatás az emberi erőforrások minisztériuma únkp-18-3-IV-NKE-27 kódszámú Új Nemzeti
Kiválóság Programjának támogatásával készült.

Kulcsszavak:

ZigBee szenzorhálózat erőkövetés IoT

Hogyan kell idézni

Károly, K. (2019). Szenzorhálózatok adatainak integrálási lehetőségei a perspektivikus erőkövetési rendszerekbe, különös tekintettel az egyéni egészségügyi adatokra. Hadmérnök, 14(1), 260–270. https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.21