Digitális játékok a tanulási folyamatban

– Recenzió

  • Sipos Katalin
doi: 10.59648/filologia.2023.1-4.8

Absztrakt

Nicola Whitton: Digital Games and Learning. Research and Theory. című könyvének bemutatása

Kulcsszavak:

recenzió

Hogyan kell idézni

Sipos, K. (2024). Digitális játékok a tanulási folyamatban: – Recenzió. Filológia.Hu, 14(1–4), 117–119. https://doi.org/10.59648/filologia.2023.1-4.8

Hivatkozások

Dias, Lina – Victor, Angelin 2022: Teaching and Learning with Mobile Devices in the 21st Century Digital World: Benefits and Challenges. European Journal of Multidisciplinary Studies 7/1: 26–34. Online: https://doi.org/10.26417/ejms.v5i1.p339-344

Kőrösi Gábor – Námesztovszki Zsolt – Esztelecki Péter 2015: M-learning – a jelen vagy a jövő oktatási eszköze? Nemzetközi helyzetkép – felmérés a vajdasági magyar diákok okostelefon-használati szokásairól. Új Pedagógiai Szemle 65/1–2: 102–109. Online: http://epa.niif.hu/00000/00035/00168/pdf/EPA00035_upsz_2015_01-02_102-109.pdf

Molnár Gyöngyvér – Turcsányi-Szabó Márta – Kárpáti, Andrea 2020: Digitális forradalom az oktatásban – perspektívák és dilemmák. Magyar Tudomány 181/1: 56–67. Online: https://doi.org/10.1556/2065.181.2020.1.6

Tarpataki Eleonóra – Mikáczó Éva Ilona 2022: Lépések az é lményalapú oktatás irányába: A játékosítás határmezsgyéjén a számvitel alapjai tárgy oktatásában. Vezetéstudomány/Budapest Management Review 53/12: 45–55. Online: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.12.04