Az Európai Unió Közép-Ázsia-stratégiájának kritikai elemzése

  • Vasa László
doi: 10.32559/et.2020.1.3

Absztrakt

2019 júniusában az Európai Unió Tanácsa elfogadta új Közép-Ázsia-stratégiáját. A Keleti Partnerség mellett a közép-ázsiai térség az EU egyik kiemelt fókuszterülete, így a kapcsolatok fejlesztési stratégiájának kijelölése, pontosítása mindenképpen szükséges volt. Tanulmányomban az azóta eltelt időszak fejleményeit figyelembe véve szeretném bemutatni, miért erősíti a gyenge EU képét a dokumentum, és miért nem alkalmas az EU talán nem is létező céljainak elérésére. Hipotézisem, hogy 1. az EU-nak nincs világos, valós stratégiája a térség kapcsán, így 2. a térségben érdekelt nagy- és középhatalmak játszmájából vesztesen kerül ki, és 3. a térségben rejlő gazdasági potenciált nem tudja kiaknázni. Tanulmányomat nyílt forrásból származó információk elemzésével, valamint mélyinterjúk értékelésével készítettem el. Vizsgálatom eredményei azt mutatják, hogy csekély esély van az EU erős szereplővé válására a térségben.

Kulcsszavak:

Közép-Ázsia stratégia külpolitika soft power

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.