Az európai integráció támogatottsága és a politikai ciklus

  • Balázs Péter

Absztrakt

A politikai cselekvés célszerűségének és eredményességének egyik fő feltétele a társadalommal való folyamatos párbeszéd és tartós támogatásának elnyerése, enélkül a kormányzati döntések diktátumként jelenhetek meg a közvélemény szemében, vagy megvalósítatlanul, illúzióként szállnak el. A támogatottság követelménye az Európai Unió kétszintű kormányzati rendszerében is fennáll, ám itt a politikai cselekvési ciklus megoszlik a tagállami és a közös kormányzás között, ezért a társadalmi bizalom indítékait és kifejeződésének csatornáit sem könnyű feltárni. Az EU legitimációjának két forrása közül eredendően az állampolgárok adhatják meg számára a politikai támogatást, de közvetlen döntési és cselekvési helyzetben a kormányok vannak. Az EU hitelességének megteremtésében az uniós intézményekre is fontos szerep hárul: átláthatóságuk és elszámoltathatóságuk formálja az Unióról kialakuló képet. Az EU intézményeit és döntési pályáit azonban a tagállami kormányok alakítják saját rövid távú érdekeik szerint, és ennek megfelelően hangolják a közvéleményt is. Ebben a cikkben az EU támogatottságát mint a politikai cselekvési ciklus egyik fontos alkotóelemét vizsgáljuk, a kétszintű uniós kormányzás összefüggéseibe helyezve.

Kulcsszavak:

európai integráció támogatottság politikai ciklus európai uniós intézmények

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.