A szénhidrogén-feldolgozás káreseményeihez kapcsolódó tűzvizsgálati tevékenység fejlesztési lehetőségei – 2. rész

doi: 10.32562/mkk.2020.2.8

Absztrakt

A tűzvizsgálati tevékenység fontos része a katasztrófavédelem komplex rendszerének, a feltárt tűzkeletkezési okok és a megszerzett tapasztalatok visszahatnak a tűzvédelemre, az iparbiztonságra és a polgári védelemre. A szerzők hipotézise, hogy a szénhidrogén- feldolgozás során keletkezett tüzek vizsgálata merőben más szemléletet kíván, mint az élet különféle területein lefolytatott tűzvizsgálatok. A 2. rész a fejlesztési lehetőségeket, a technikai újdonságokat, a tűztáblázat használhatóságát és a szénhidrogén-feldolgozás káreseményeinek  tűzvizsgálatához alkalmazható kiterjesztett valóságot vizsgálja. 

Kulcsszavak:

szénhidrogén-feldolgozás tűzvizsgálat tűztáblázat kiterjesztett valóság