A szénhidrogén-feldolgozás káreseményeihez kapcsolódó tűzvizsgálati tevékenység fejlesztési lehetőségei – 1. rész

doi: 10.32562/mkk.2020.1.6

Absztrakt

A tűzvizsgálati tevékenység fontos része a katasztrófavédelem komplex rendszerének, a feltárt tűzkeletkezési okok és a megszerzett tapasztalatok visszahatnak a tűzvédelemre, az iparbiztonságra és a polgári védelemre. A szerzők hipotézise, hogy a szénhidrogén-feldolgozás során keletkezett tüzek vizsgálata merőben más szemléletet kíván, mint az élet különféle területein lefolytatott tűzvizsgálatok. A cikksorozat első részében a szerzők kérdőíves felméréssel vizsgálták a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KMSZ) adottságait. A szénhidrogén-feldolgozáshoz kapcsolódó tűzeseteket, tűzvizsgálatokat elemezve javaslatokat tesznek a fejlesztésre és a képzésre az egyén és a szervezet szemszögéből.

Kulcsszavak:

katasztrófavédelem szénhidrogén-feldolgozás tűzvizsgálat fejlesztés